Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

33 resultaten
Filteren
van 4
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 1

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 1

HET AFBEELDEN IN DE WISKUNDE O P E N B A R E LES GEHOUDEN HETBIJDELECTORAATAANVAARDINGIN DEWISKUNDEVAN ENDE ELEMENTAIRE STERREKUNDE AAN DE VRIJEUNIVERSITEIT OP VRIJDAGTEAMSTERDAM14 O C T .1938DOOR ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
43 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 2

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 2

W a n n e e r men wenscht over te g a a n tot de vervaardiging van een l a n d - of zeekaart, s t a a n verschillende methoden ter beschik­ king. Of men nu in verband met het doel, w a a r t o e de k a a r t w o r d t g e m a a k t , zijnkeus laat vallen op de stereografischeproject ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
403 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 18

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 18

17 moet a a n het vlak een p u n t w o r d e n toegevoegd, w a a r d o o rdit,zooals wij bij de stereografische projectie vonden, den s a m e n h a n g v a n den bol verkrijgt en dus het Gaussische complexe vlak vervangen w o r d t door den Gaussischen complexen bol. T e n e i n d e ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
507 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 3

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 3

2 In de c a r t o g r a p h i e begint men meestal met aan een punt o p a a r d e lengte en breedte of a n d e r e coördinaten toe te kennen, om vervolgens op het teekenpapier eveneens een coördinatenstelsel in te voeren. D a a r n a kan men — zooals gewoonlijk w o r d t gezegd — de afbeeldingswe ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
533 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 4

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 4

3O p grond van de gegeven voorbeelden meent men d a t in de definitie van afbeeldeniets moet wordenmisschien, opgenomenomtrent de wijze, w a a r o p de elementen a a n elkaar worden t o e g e ­ voegd. Met een p u n t op a a r d e c o r r e s p o n d e e r d e één punt ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
482 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 16

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 16

15 gewoonlijk met een oneindig verre rechte, doch met een oneindig ver punt af, d a n verkrijgen wij een nieuwe tweedehoofdfiguur,die den s a m e n h a n g van het boloppervlak heeft en d a a r v a nhetzonder uitzondering o m k e e r b a a r eenduidige beeld kan zijn. ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
569 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 17

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 17

16 teerde p u n t e n p a r e n der vaste rechte zonder uitzondering omkeer­ b a a r eenduidig afgebeeld op de rechten van het projectieve vlak, terwijl de punten d a a r v a n als beelden bezitten de involuties op de v a s t e rechte. D e z e afbeelding doet de fundamenteele stelling, d a t door ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
468 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 19

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 19

18 w a a r d i g en d a a r m e d e de afbeelding op het w-vlak eenduidig door het z-vlak uit te breiden tot een Riemannschoppervlak.Wij g a a n hierop niet verder in, m a a r wijzen op een eigenschap die de door de functies van een complexe veranderlijke bewerkte afbeeldingen en tr ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
501 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 8

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 8

g e m a a k t . Dit geschiedt door voor elk harer elementen ( t h a n spun-ten g e n o e m d ) zekere deelverzamelingen als omgevingen te definieeren.Een afbeelding heet d a n in een p u n t P continu, als bijiedere omgeving van het beeldpunt P ' minstens één omgeving ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
451 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 9

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 9

8 terstond in te zien, d a t er zeker afbeeldingen van het eerste type bestaan, w a n t iedere verzameling is identiek o p zichzelfaftebeelden, door elk element ervan a a n zichzelf toe te voegen. Verder noemen wij de o v e r g a n g e n van een rechthoekig cartesisch coördi­ ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
483 woorden
van 4