Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

480 resultaten
Filteren
van 48
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 48

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 48

46 hadden 8 een afwijzing tengevolge, zoodat 27 examinandi slaagden (waarvan één cum laude). In de Juridische Faculteit vielen 21 doctorale examens (18 geslaagd) en 34 candidaatsexamens (29 geslaagd). In de Litteraire Faculteit (ik spaar U de indeeling naar de studierichtingen) vielen 13 doctoral ...

1 januari 1939
Jaarboeken
264 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 7

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 7

UIT DE STATUTEN VAN DEVEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.Artikel 1. De Vereeniging bedoelt de oprichting en instandhouding van Scholen voor Hooger Onderwijs. Naar gelang het haar mogelijk is, sticht zij afzonderlijke katheders voor enkele vakken, vereenigt ...

1 januari 1939
Jaarboeken
116 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 49

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 49

47 Mijn indruk, dat er onder onze studenten een goede geest heerscht, gepaard met een ernstige toewijding aan Universiteit en studie, werd dit jaar ten zeerste versterkt en door een kleine rimpeling in het Corpsleven, tengevolge van enkeier jeugdigen overmoed, niet ondermijnd. Niet onvermeld wil ...

1 januari 1939
Jaarboeken
271 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 8

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 8

UIT HET REGLEMENT VOOR DEVRIJE UNIVERSITEIT.Artikel 1. Door de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, wier statuten goedgekeurd zijn bij Koninklijk besluit van den 12 Februari 187Q no. 2 3 , en daarna, wat eenige wijzigingen betreft, bij de Koninklijke beslui ...

1 januari 1939
Jaarboeken
181 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 50

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 50

48van 7 November 1938, zoowel als in de wet van 11 Maart 1939, die (gezien de lacunes in de overigens zoo gewichtige wet van 22 April 1937) de laatste ongerustheid wegnam aangaande de hechtheid der legitieme basis van de examina in de economische wetenschappen en de daarmede samenhangende ...

1 januari 1939
Jaarboeken
270 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 29

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 29

27NAAMLIJST VAN DE STUDENTEN INGESCHREVEN NA 1 OCTOBER 1938. Faculteit der Godgeleerdheid. P. S. Bakker. P. J. S. Barends. Mej. M. M. Boon. A. J. R. Brussaard. P. D. V. Dijk. H. Feddes. K. Feenstra. L. Gilicze. G. Hagens. H. Hekman. J. E. Hendriks. C. den Hertog. H. D. Hooghwinkel. H. J. J ...

1 januari 1939
Jaarboeken
137 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 9

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 9

7 College van Directeuren. Dr H. Colijn, Voorzitter, Stadhouderslaan 151, 's-Gravenhage. Dr J. J. C. van Dijk, 2e Voorzitter, Willem de Zwijgerlaan 21, 's-Gravenhage. Mr J. Terpstra, Secretaris, Sweelinckplein 72, 's-Gravenhage. Mr H. Bijleveld, Penningmeester, Schubertstraat 72, Amsterdam-Z., Te ...

1 januari 1939
Jaarboeken
145 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 51

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 51

49ieder make het voor zich uit. Uit dit verslag, dat zich uiteraard meer op het uitwendige richt, moge althans zijn gebleken, dat onze academie hare eigen taak in ons nationale leven en hare eigen plaats in het verkeer der wetenschap heeft trachten te handhaven. In moeizamen arbeid des vre ...

1 januari 1939
Jaarboeken
142 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 10

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 10

8 Deputaten voor de oefening van het verband tusschen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit. Ds W. Breukelaar, Voorzitter, Middenduinerweg 36, Santpoort, Tel. 736. Dr J. Thijs, Secretaris, Terpelkwijkpark 14, Zwolle, Tel. 686. Dr J. W. V. d. Bosc ...

1 januari 1939
Jaarboeken
137 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 35

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1939 - pagina 35

33 schaften ons de eer hunner tegenwoordigheid. De Commissie van Toezicht, benoemd volgens Art. 201 der H.O.W. was door drie harer leden vertegenwoordigd. Nadat de Rector een rede had uitgesproken over „Existentiebewijzen in de Wiskunde", en mededeeling gedaan van het Senaatsbesluit van 29 April ...

1 januari 1939
Jaarboeken
284 woorden
van 48