GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

7 resultaten
Filteren
1939-10-13
De Reformatie
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Een vader begraaft 2ijn zoon., .')Mijn dierbaar kind! Het is met groote zorg en innige droefheid, dat ik de pen opaieem om je deze regels te schrijven. Ik voel dat ik niet lang meer zal leven en durf daarom niet wacliteii niet dezen brief, sclaoon bet sclirijven daarvan mij' zwaarder valt ...

De Reformatie
N. B.
764 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Geloofsrust ia flen nood der tijden. Is dal niet... nu ja, een beetje erg overmoedig van David? Hij ervaart immers aan den lijve, wat dat woord beteekent: j, de nood der tijden".Lees het opschrift van dezen psalm maar: „toen de Filistijnen hem te Gath ...

De Reformatie
J. SMELIK.
1092 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een leemte aangevuld. Er zijn lijdperken uit onze geschiedenis, die met groote voorliefde behandeld zijn, daalr zij van het grootste belang waren voot ons staatlcundig- en godsdienstig leven. Het tijdperk der Reformatie en laet ontslaan van onze poUtieke zelfstandi ...

De Reformatie
H. S.
1428 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Een antwoord van ds •. Zwier. Dankbaar, dat de kwestie der „algemeens genade" in „De (amerikaansche) Wachter" de aandacht blijft houden, vermeld ik, onder verwijzing naar de rubriek „Kerkelijk Leven", dat ds D. Zwier in dit blad op een door mij gestelde vraag antwo ...

De Reformatie
K. S.
1903 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen In den fiübel. I. Wat heeft Jezus bedoeld, toen Hij zeide: „... gij zult mijn getuigen zijn, zoo te Jeruzalemj als ih geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde", Hand. 1:8? De \Taag is belangrijk. Ind ...

De Reformatie
R. S.
2035 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GENERALE SYNODE DER GEKEFOBMEERDE KERKEN. De achttiende zitting. In de Vrijdag 29 Sept. j.l. gehouden 18e zitting heeft allereerst prof. dr F. W. Grosheide het rapport uitgebracht van de Geref. Kerk van Brussel, die is aangewezen voo ...

De Reformatie
5306 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Indïukken van de Crenerale Synode (VI.) Pèrspolemiek. Een mooi moment was dat, waarin de perspolemiek aan de orde kwam.Groot gevaar was er, dat dit oogenblik aanleiding worden zou tot nieuwe polemiek, en dan over de polemiek o ...

De Reformatie
GERARD M. VAN PERNIS
K. S.
Dr H. H. KUYPER.
Dr K. SCHILDER.
S. GREIJDANUS.
G. B.
6641 woorden