Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

46 resultaten
Filteren
van 5
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De nood der tijden. Onze tijd zet wel een heel zwarte lijn om het probleem, waarvan elk kind van God de worsteling kent: door genade een kiad van God te zijn, en te moeten leven op een aarde, die onder de macht van den booze ligt...Onze tijd openbaart wel heel klaar, wat de gedaante, het s ...

20 oktober 1939
De Reformatie
J. SMELIK.
917 woorden
NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Drietal te: Almelo (vac.-van Zwet): G. J. de Geus te Beuningen, J. M. Snethlage te Sittard en Mr P. H. Th. Stevens te Ingen.Beroepen te: Abcoude: D. Bouman te Spannum en Edens. Elim (Dr.): W. J. Holzscherer te Zalk. Hattum (2e pred. pi.) : H. A. Jellema te Leersum. Hontenisse ...

20 oktober 1939
De Reformatie
157 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Strjidt om In te gaan! Onder de vele beelden waarin de Schrift ons het leven en den arbeid der geloovigen teekent, neemt het beeld van den strijd een belangrijke plaats in. Wanneer wij het echter niet als een bekende klank laten passeeren, maar het recht op ons aan ...

20 oktober 1939
De Reformatie
N. B.
829 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Hooggeleerde Hoer Redacteur, Gaarne zag ik een plaatsje in Uw blad als „ingezonden" ingeruimd voor het onderstaande: Als reserve-veldprediker komt men in direct contact met de nooden eii zorgen van onze gemobiliseerde manschappen. En hoevelen er daarvan tobben over den gang van zake ...

20 oktober 1939
De Reformatie
A. W. T. NIJENHUIS.
449 woorden
Correspondentie

Correspondentie

CATECHISMUS-BIJLAGE. In verband met de vele aanvragen om de verschenen afleveringen herhalen we, dat deze alleen verkrijgbaar zijn voor zoover de voorraad strekt voor nieuwe a b o n n é' s tegen vergoeding van 5 cent per aflevering.Bij uitzondering kunnen ab ...

20 oktober 1939
De Reformatie
DE UITGEVERS.
54 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GENERALE SYNODE DER GEREFORMEERDE KERKEN. (Slot.) Prof. dr J. Waterink rapporteerde hierna over een verzoek van de „Eglise Reformée de France" om medeleven en voorbede.De commissie stelde voor deputaten voor de correspondentie ...

20 oktober 1939
De Reformatie
5917 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 13

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 13

In den tijd, nu, waarin deze literaire en wetenschappelijke opvattingen heerschten, verschenen in de Westersche wereld de uit het Grieksch der Septuaginta en van het Nieuwe Testament met roerende trouw, maar vaak groote onbeholpenheid schier woord voor woord vertaalde boeken der Heilige Schrift e ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
330 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 33

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 33

*'m.BIBLIOTHEEK VRIJE UNIVERSITEiT3 0000 00352 6047 ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
6 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 25

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 25

we, hoe Augustinus hun aesthetische waarde sublimeert door ze te beschouwen als afschaduwing der numeri sempiterni en ze daardoor in relatie te brengen met de summa pulchritudo, de hoogste schoonheid, die de Schepper gelegd heeft ook in de intellegibele wereld. Die hoogste schoonheid ontstaat uit ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
335 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 14

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 14

gestudeerd en als geletterden deelden zij de stijlopvattingen van hun tijd. En zoo stonden zij voor het probleem, hoe de rusticitas, de paganitas, de stijlloosheid, dat wil dus ook zeggen de wetenschappelijke minderwaardigheid, der Schrift te rijmen was met hun vast geloof, dat dit tot zelfs in d ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
342 woorden
van 5