Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

46 resultaten
Filteren
van 5
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 34

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 34

m ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
1 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 15

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 15

Awikkelde menschen gemakkelijker zou onderwijzen en in een en dezelfde uitspraak een geleerde en een ongeleerde ieder het zijne zou kunnen lezen ^^). Maar in de voorrede van zijn geschiedenis der Christelijke literatuur pocht hij en verheugt hij zich erover, dat de heidensche critici, die ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
329 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 26

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 26

geheel gevormd is: met de eloquentia verborum correspondeert, zoo zegt hij, een eloquentia rerum en beiden doen uit antithesen de schoonheid geboren worden ^*). Al zegt Augustinus het niet met zoovele woorden — trouwens het verband geeft hem daartoe geen aanleiding — zoo staan toch ongetwijfeld v ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
354 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 16

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 16

losmaken van de rhetorische ornamentatieleer, zooals die in de practijk werd toegepast, omdat ze hun in de rhetorenscholen als essentieel element van eruditie was ingehamerd. De theorie van den ornatus, de versiering van den stijl, zooals de grootmeesters der rhetorica die hadden voorgedragen, wa ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
327 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 17

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 17

laatste jaren voor een meer psychologisch-aesthetisch onderzoeken van de rhetorische teksten moet wijken ^''). De onwaarachtigheid van dezen stijl is den ouden Christenen niet ontgaan. Zij typeeren de rhetorische ornamentatie als fucus, blanketsel ^^), maar ze hebben niet ingezien, dat de ornatus ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
313 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 19

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 19

held van de Bijbelsche poëzie, de indrukwekkende eenvoud der Evangeliën, de kantige stileering van Paulus: dit alles valt buiten de regelen, waarnaar Augustinus de schoonheid van den Bijbel afweegt, en we mogen het hem niet euvel duiden. Deze aesthetische waardeering was voor een anderen tijd weg ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
334 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 31

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 31

althans wat de Sermones betreft, tot Schrijnens opvatting overhel (Vgl. mijn: De invloed van Augustinus'Bijbelstudie op zijn literatuurbeschouwing, Geref. Theol. Tijdschr. 1935, p . 385 e.v.), meen ik, dat de vraag van den oorsprong der rhetorische antithese bij Augustinus zijn aesthetische waard ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
428 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 9

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 9

postklassieken tijd, omdat toen een ongebreidelde rhetorische ornamenteeringslust, onder den invloed der tweede sophistiek gretig de practijken der Asiaansche rhetorica toepassend, zich slechts kon uitleven aan onbelangrijke, met het volle leven in geenerlei verband staande materie. De Romeinsche ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
295 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 23

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 23

tinus, in de preeken dus, zien we deze figuren veelal gezamenlijk optreden. Parison, isocolon en homoioteleuton komen in de Sermones ad populum vierduizend tweehonderdvijftig maal voor ^*). Ik noem dit prozaïsch getal om te doen zien, welk een waarde Augustinus aan deze schemata toekende. Het zou ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
342 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 10

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 10

De overige wetenschappen werden niet meer beoefend, met uitzondering wellicht van de geneeskunde, die echter in dezen tijd haar kracht meer zocht in practische handigheid dan in wetenschap *). De rechtswetenschap, weleer beoefend door alle hoogerontwikkelden, was geworden tot een specialiteit van ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
314 woorden
van 5