GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51 resultaten
Filteren
van 6
1940-10-11
Barthianisme en katholicisme - pagina 1

Barthianisme en katholicisme - pagina 1

EE 00743JjARTHIANISME EN KATHOLICISME REDE GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN BUITENGEWOON HOOGLEERAARIN DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 11 OCTOBER 1940DOORDr G. C. BERKOUWERUITGAVEJ.H. ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
28 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 27

Barthianisme en katholicisme - pagina 27

delijk doet zien, maar het ten eenenmale in de schaduw stelt. Barths exegese wordt beheerscht door zijn openbaringsbegrip, dat zuiver incarnationalistisch van aard is en daardoor uitgaat van een bepaald openbaringsschema, waaraan alle gegevens der H. Schrift worden ondergeschikt gemaakt 75). Daar ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
357 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 18

Barthianisme en katholicisme - pagina 18

tegenstelling tusschen God en het schepsel en van het volstrekte "neen". In plaats van de analogie tusschen God en Zijn schepsel treedt de negatie. God is de gansch Andere. De objectivistische kleur is slechts schijn en onthult zich tenslotte als subjectivisme. Door de dialectische theologie gaat ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
310 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 2

Barthianisme en katholicisme - pagina 2

...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
1 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 28

Barthianisme en katholicisme - pagina 28

de algemeene openbaring en over Romeinen 1 en 2 was geleerd inderdaad slechts in dezen zin was te verstaan, dan zou Barths kritiek onaanvechtbaar zijn. Maar dit is allerminst het geval. Het merkwaardige is, dat er nog een andere opvatting mogelijk is, waarin op grond van de H. Schrift met nadruk ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
378 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 3

Barthianisme en katholicisme - pagina 3

BARTHIANISME EN KATHOLICISME ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
3 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 4

Barthianisme en katholicisme - pagina 4

...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
1 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 29

Barthianisme en katholicisme - pagina 29

loskomen uit de kracht en de bindende beteekenis van de verbanden der openbaring, die den mensch omringen en die door God ook na den zondeval allerminst zijn opgeheven. Barth ziet dit niet en bestrijdt Brunner reeds, omdat deze handelt over "zweierlei Offenbarung des einen Gottes" 87). Hij vraagt ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
351 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 5

Barthianisme en katholicisme - pagina 5

BARTHIANISME ENKATHOLICISME REDE GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN BUITENGEWOON HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 11 OCTOBER 1940DOORDr G. C. BERKOUWERUITGAVEJ.H.KOKN. ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
27 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 20

Barthianisme en katholicisme - pagina 20

terug tot het waarlijk objectieve, tot het ambt, tot de sfeer der kerk; "Gott in Christus in der Kirche", waarin de subjectieve correlatie verbroken is. En daarin stelt hij dan het probleem der dialectische theologie in zooverre juist, dat hij de vraag naar de autoriteit in het centrum plaatst, d ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
370 woorden
van 6