Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

263 resultaten
Filteren
van 27
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 27

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 27

NATIONAAL en GEREFORMEERD De voornaamste tegenstand, die overwonnen moest worden, kwam niet van de zijde der vijanden, maar van vrienden, van broeders, op wier medewerking men had gehoopt. Het verging Kuyper niet anders dan Groen. Deze heeft voortdurend contact gezocht met zijn ethische of irenis ...

1 januari 1947
VU-Blad
902 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 45

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 45

T /LEGATENHERSTEL-Bij testamentaire beschikking wordt de aandacht gevestigd op den naam der Vereeniging: " D e Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag te Amsterdam". Statuten goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1879, No. 22 en de latere wi ...

1 januari 1947
VU-Blad
526 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 46

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 46

JAARVERGADERING Van de Vrije Universiteitsdagen op l o en i i Juli 1946 te Zwolle gehouden is een uitgebreid verslag opgenomen in het Vrije Universiteitsblad van September van dat jaar. In verband daarmee zij hier slechts gememoreerd, dat de Wetenschappelijke Samenkomst werd gehouden onder presid ...

1 januari 1947
VU-Blad
812 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 4

INKOMSTENH^AQAo*Sa..ioS.iS Z^Ji,^Zi.6aB '^OA.^^Z.S^UITGAVEN <^«*>7 45.355,27HL^^/..-.»-••» otoj^^/j"•M0m'3^o„^ * " ^ ^ ^M206.709,30 i^*.JS3,tvj A6V,^Z/^^6Overzicht d ...

1 januari 1947
VU-Blad
223 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 5

'.9** De Vrije Universiteit en ons Volksbestaan U«»487.742,51Percentages 940 il ' '945 514 i 5106.940,271900 54-4 20.51910 41.4 23.81920 34-8 20.61930 42.4 16.91940194533-937-310.818.7i 11.457,172.1 ...

1 januari 1947
VU-Blad
434 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 47

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 47

zegt voldoende over de urgentie van dit vraagstuk. Onderzocht wordt of het mogelijk is op het Laboratoriumgebouw een derde verdieping te plaatsen. Mocht dit eventueel slagen, dan zou de faculteit voor ongeveer tien jaar ruimte genoeg hebben. De gebouwen aan de Keizersgracht' zijn echter eveneens ...

1 januari 1947
VU-Blad
808 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 2

WETENSCHAP en OPLEIDING Wie de geschriften leest en de artikelen in de bladen, die zich bezig houden met de oprichting van de Vrije Universiteit en met haar eerste levensperiode, komt voor een merkwaardig feit te staan. Toen Dr Kuyper en zijn medestanders na de afkondiging van de Hooger Onderwijs ...

1 januari 1947
VU-Blad
678 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 26

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 26

Onze vertegenwoordigers-propagandisten Niet alle medewerkers in de organisatie blijken kennis te hebben genomen van de vorig jaar in het V.U.-blad opgenomen mededeeling omtrent de aanstelling van enkele propagandisten. Het is daarom gewenscht daarop nog even de aandacht te vestigen. Het zou begri ...

1 januari 1947
VU-Blad
661 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 70

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 70

nog eenigszins versterkt is doordat de theologische faculteit m e t de Gereformeerde Kerken in verband is gebracht (voorloopig verband op de Synode der Nederl. Gereformeerde Kerken in 1891, gecontinueerd in 1892 op de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, te vinden pag. 146 v. ...

1 januari 1947
VU-Blad
910 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 44

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 44

WENKEN EN MEDEDEELINGENCorporatie Aan kerkeraden, kerkvoogdijen en andere vereenigingen, die het recht hebben iemand aan te wijzen, om als stemhebbend lid de vergadering der Vereeniging bij te wonen, wordt verzocht, een door hun voorzitter geteekenden geloofsbrief aan hunnen gemachtigde me ...

1 januari 1947
VU-Blad
367 woorden
van 27