GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1947-04-26
De Reformatie
Het vierde formulier van eenigheid.

Het vierde formulier van eenigheid.

22 Ons vorig artikel besloten we met de opmerking, dat als iemand gelooft, dat er een goddelijke belofte ligt, krachtens welke de kinderen te beschouwen en te behandelen zijn als wedergeboren of te wederbaren, het „pleiten" op ttods belofte weer anders kan worden b ...

De Reformatie
K. S.
1047 woorden
Herman de Man:De barre winter van Negentig. 3e druk. — Baarn, Bosch & Keuning N.V. ƒ 5:90.

Herman de Man:De barre winter van Negentig. 3e druk. — Baarn, Bosch & Keuning N.V. ƒ 5:90.

BOEKBESPREKING De afgeloopen barre winter heeft blijkbaar de uitgevers geïnspireerd tot het opnieuw uitgeven van bovengenoemd boek. Het is reeds jaren geleden, dat het in ons blad besproken werd, als een heel goed, hoewel niet het beste werk van den bekenden region ...

De Reformatie
189 woorden
DE HEERLIJKHEID VAN DEN ZOON DES MENSCHEN.

DE HEERLIJKHEID VAN DEN ZOON DES MENSCHEN.

Nathanaël zal moeten opklimmen tot de erkenning dat Jezus van Nazareth niet alleen Zoon van God is, maar ook Zoon des menschen. In dezen laatsten naam ligt immers de Messiaansche heerlijkheid uitgedrukt. Aan den Zoon des menschen 'zal God geven de heerschappij over het eeuwig koninkrijk, het koni ...

De Reformatie
224 woorden
Van Passie en Paschen. 2e herz. druk. — Baarn, Bosch & Keuning N.V. ƒ 1.90.

Van Passie en Paschen. 2e herz. druk. — Baarn, Bosch & Keuning N.V. ƒ 1.90.

Een anonymus verzamelde een keurige collectie lijdens-en opstandingsliederen uit heel onze letterkunde. Tenminste — op een na — van christelijke schrijvers uit alle eeuviren. Vreemd doet Verwey hier tusschen aan. Zijn Christussonnet is toch allerminst christelijk. Daar elke verantwoording ontbree ...

De Reformatie
H. S.
55 woorden
DE DOORBRAAK EN DE NIEUWE VEREENIGING OP HET TERREIN VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS.

DE DOORBRAAK EN DE NIEUWE VEREENIGING OP HET TERREIN VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS.

III. „Trouw" heeft in haar artikelen „School en Doorbraak" van 22 Jan. en „School of Leeraar" van 14 Febr., stelling genomen tegen de aanwezigheid van socialistische leerkrachten op de Chr. Middelbare • Scholen.„ De opvattingen dezer leerkrachten, die behoor ...

De Reformatie
K. v. H.
P. JASPERSE.
2115 woorden
PERIKELEN DER LINGGADJATI-ARTIKELEN.

PERIKELEN DER LINGGADJATI-ARTIKELEN.

De onderteekening van de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati is nu niet bepaald onopgemerkt voorbijgegaan.Goede wijn behoeft geen krans, zegt men.Daar nu te Batavia heelemaal geen klare en goede 'wijn geschonken is, is het begrijpelijk, dat er een ware lawine van kransen noodig was ...

De Reformatie
G.
1590 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN

GEREFORMEERDE KERKEN

(Onderhoudende Art. 31 K.O.). Beroepen te: De Bildt—Maartensdijk, M. A. J. v. Putten, te Twijzel. Ommen (bij accl.), W. Verwoerd te ZaandanvOostzaan.Bedankt voor: Drachten, J. v. d. Haagen te Bruchterveld.— APPINGEDAM. Zondag 13 April is ...

De Reformatie
174 woorden
OM HET HART DER REFORMATIE, IX.

OM HET HART DER REFORMATIE, IX.

Het duurde na de synode van 1836 niet zoo heel lang of het conflict over de doopsbediening nam grooter omvang aan. De beide rivalen traden namelijk ongeveer een jaar na de eerste kerkvergadering der afgescheidenen óók publiek tegen elkaar in het krijt. Wat ze' reeds lang op kerkelijke vergadering ...

De Reformatie
2545 woorden
UIT AMERIKA, IX.

UIT AMERIKA, IX.

Als typeering van een specifiek hoUandsche karaktertrek wordt wel eens gezegd: „Een Hollander - een theoloog; twee Hollanders - een Kerk; drie Hollanders - een ierkscheuring".Wanneer ik ooit iets van deze typeering gezien heb dan is het in Amerika.Op dit oogenblik zit ik in de stude ...

De Reformatie
v. S.
1381 woorden
De z.g. oecumenische „synode", LI.

De z.g. oecumenische „synode", LI.

C. — BESLUITE VAN DIE SINODE. U deputate gee die besluite van die sinode in die orde van die agenda, met verwysing na die betreffende artikels van die acta, terwyl waar nodig enige toeligting. gegee ' word. Aangesien die besluite deur ons generale sinode bekragtig ...

De Reformatie
K. S.
711 woorden
van 2