Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

461 resultaten
Filteren
van 47
1949-01-01
Hier sta ik, God helpe mij....

Hier sta ik, God helpe mij....

We moesten onlangs denken aan het bekende woord, door Luther gesproken op den Rijksdag, voor „prinsen en wereldgrooten", in wier midden hij genoopt werd rekenschap te geven van de hope, die in ons is.We dachten aan dat woord, niet zoozeer in den zin, waarin Luther het sprak, als wel in de ...

1 januari 1949
De Reformatie
D. E. C.
540 woorden
LOFZANG VAN HANNA.

LOFZANG VAN HANNA.

Mijn hart juicht in den Heer, mijn God, •mijn hoorn is door den Heer verhoogd, mijn mond heeft voor mijn vijand spot, nu nooit Uw hulp mijn val gedoogt. Wie is er heilig als de Heer, want buiten U is niemand meer, geen rotssteen Gods gelijke. Houdt op te spreken op dien hoogen toon, laat wijken v ...

1 januari 1949
De Reformatie
ADRIAAN VAN BOVEN
288 woorden
Eenige bijdragen tot opening der Schriften

Eenige bijdragen tot opening der Schriften

I. 'Het'betoog'van Paulus in hoofdstuk vier is, zoo zagen we in het vorig. artikel, opmerkelijk helder en goed te volgen; althans aanvankelijk: bij vers 13 beginnen de moeihjkheden. En deze laten zich ditmaal niet zoo gemakkelijk oplossen als die uit vers 2b, waarm ...

1 januari 1949
De Reformatie
D. HOLWERDA
2092 woorden
Ironie: De lachende bij lictaren

Ironie: De lachende bij lictaren

Het lachen van de „goden" behoort bij de grieksche gedachtenwereld.Maar niet bij de joodsche.Rengstorf merkt op, dat weliswaar het Oude Testament vier maal ervan spreekt, dat God lacht (Ps. 2:4; 37 : 13; 59 : 9, Spr. 1 : 26, waar de „Wijsheid" als goddelijk gezien wórdt), maar dat d ...

1 januari 1949
De Reformatie
K. S.
2008 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenWillen wij een juist oordeel vellen over de groote dingen, die thans onder ons weer in discussie zijn — en gelukkig, want daaruit spreekt wezenlijke belangstelling — dan moeten wij steeds streng onderscheiden tusschen de groote werken Gods, de feiten, die wij zien, en on ...

1 januari 1949
De Reformatie
MARNIX.
1787 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Gorinchem, A. R. Bosman te Hijken-Hooghalen. Mildam, Cand. E. Koop te Delfzijl.Bedankt voor: -Bunschoten-Spakenburg, D. Zemel te Axel.— WAARDHUIZEN. Adres Kerkeraad: Ds A. H. Algra, Geref. Pastorie, Waardhuizen, post Almkerk (N.-B.).— DS M. VRIEZE woont thans: La ...

1 januari 1949
De Reformatie
744 woorden
David’s testament: Advent van Christus

David’s testament: Advent van Christus

Voorts zijn dit de laatste woorden van David: Spreuk van David, den zoon van Isaï, en van den held, die hoog werd verheven; spreuk van den gezalfde van Jacobs Gód, en van den lieveling van Isrels liederen: De Geest des HEéREN heeft gesproken in mij, en Zijn Woord is gekomen op mijn ...

1 januari 1949
De Reformatie
B. H.
2966 woorden
DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven VII

DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven VII

In verband met plaatsruimte werd deze artikelenreeks even onderbroken. Thans gaan wij verder.Schreven wij een vorig maal (Ref. 21 Aug.), dat het C.N.V. in een brief aan de Ministers van Sociale Zaken en van Economische Zaken den wensch had kenbaar gemaakt, dat tot de taken van de in te ste ...

1 januari 1949
De Reformatie
P. GROEN
2156 woorden
LECTOREN TEGEN LICTOREN

LECTOREN TEGEN LICTOREN

Sedert de wereld haar loop begon, kan elk geslacht bij 't wisselen der getijden zeggen: zulk een overgang als heden zich voltrekt heeft niemand eerder meegemaakt. Want het is geen nieuwe, doch een oude wijsheid: gedane zaken n.emen geen keer; de wagen der liistorle rijdt niet terug; en: God gaat ...

1 januari 1949
De Reformatie
K. S.
2575 woorden
De vette Synodocratische koe in de wei van Dr F. L. Bos

De vette Synodocratische koe in de wei van Dr F. L. Bos

We hebben twee weken geleden niet onder stoelen en banken gestoken, dat naar onze meening dr P. L. Bos op de hoofdzaak gecapituleerd heeft voor ds Van Teyüngen, synodocraat, en bewilliger in de handelingen van de uitwerpers. NatuurHjk zullen er weer enkelen boos zijn, en natuurlijk zal ik dan van ...

1 januari 1949
De Reformatie
K. S.
2281 woorden
van 47