GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
1952-03-29
Stil, broers ....!

Stil, broers ....!

OP EN OM 'T KEKKPLEINDaar is onder ons een grote leegte gekomen.En een diepe stilte.Nog midden in het werk is Professor Schilder weggenomen.Hoe heeft hij gewerkt!Hij heeft zijn krachten verteerd.In de laatste Reformatie, door hem verzorgd, waarin hij het ...

29 maart 1952
De Reformatie
D. E. C.
592 woorden
„God geeft de tijd ...”

„God geeft de tijd ...”

Geachte Abonnees!In de vroege morgen van de 23e Maart bereikte ons het ontstellend bericht, dat onze Hoofdredacteur in de nacht door zijn Heere was opgeroepen.Hoewel ons bekend was, dat de gezondheid van Prof. Schilder te wensen overliet, hadden we toch zulk een snel verloop ons nie ...

29 maart 1952
De Reformatie
L. SMTT.
305 woorden
ORGELFONDS — ERESCHULD

ORGELFONDS — ERESCHULD

Toen onze Professor Schilder mij kort voor zijn heengaan verzocht, in zijn plaats de giften voor het Orgelfonds in ontvangst te nemen, was er niet het minste vermoeden, dat hij dit nummer wan „De Reformatie" niet meer onder de ogen zou krijgen. Ook bij hem leefde die gedachte niet; sloot hij de v ...

29 maart 1952
De Reformatie
P. DEDDENS
282 woorden
„SANS GÊNE”

„SANS GÊNE”

Met de behandeling van dit gedeelte van de Heidelbergse Catechismus heeft onze ontslapen Hoogleraar de laatste hand gelegd aan dit monumentale werk, waarmee hij zo vol vreugde bezig was. Verwondert het U, dat, toen wij het ontstellende bericht van Zondagmorgen hoorden, direct naar deze copie grep ...

29 maart 1952
De Reformatie
H. H. v. d. L.
269 woorden
DE GROOTSTE LIEFDEDAAD.

DE GROOTSTE LIEFDEDAAD.

Nog eens: die mens zal met verbazing bemerken, dat de grootste liefdedaad onder de mensen was: niet ons gedenken aan onze doden, maar het gedenken van onze doden aan ons.Want onze doden kennen de wegen van ziel en geest; de laagten, de lagen, de listen, de halfheid en de traagheid, dus ook ...

29 maart 1952
De Reformatie
246 woorden
Puraque in veste sacerdos

Puraque in veste sacerdos

(Een priester in een rein gewaad)Dat Lauwerszee en Schelde's haeren Zich hangends hoofts in rouwe kleên, En hunnen druk te zaemen paeren, Nu Kampen's zoon legt overleên: De herder, die zijn kudde leide, Haer drenkte in eene versche beek. En voerde in groene klaverweide, Den rougalm wekt va ...

29 maart 1952
De Reformatie
243 woorden
NOTED DUTCH SCHOLAR DIES

NOTED DUTCH SCHOLAR DIES

Men zond ons onderstaand uitknipsel uit de Grand Rapids Press: Dr. Klaas Schilder Had Visited Here Twice. Dr. Klaas Schilder, 61, noted Dutch theologian, widelyknoivn in church circles in Grand Rapids and elsewhere in the United States, died Sunday at his home in Kampen, The Netherlands, a ...

29 maart 1952
De Reformatie
220 woorden
BIJ HET OVERLIJDEN VAN BROEDER PROF. Dr. K. SCHILDER....

BIJ HET OVERLIJDEN VAN BROEDER PROF. Dr. K. SCHILDER....

God had zijn naam geroepen, en hij kwam, gehoorzaam aan de Koning aller tijden, de rijen der recruten uit. God nam zijn hart en handen, dreef hem in de vlam van ijver om zich, aan Zijn dienst te wijden.God riep te wapen! En de dienstknecht streed zijn zware strijd in kinderlijk vertrouwen. ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. L. J.
182 woorden
Afgevaardigden van Gereformeerde Kerken

Afgevaardigden van Gereformeerde Kerken

u allen groet ik, om in U de kerken, die mij riepen, te eren, te danken, en te vragen om haar gebed. Moge ik niet onbescheiden zijn, als ik met name de afgevaardigden, predikanten en ouderlingen, van de. kerken van Rotterdam-Delfshaven noem. Indien m, ijn leven iets betekenen mag, van nu af aan, ...

29 maart 1952
De Reformatie
169 woorden
God heeft gezegd:

God heeft gezegd:

Ik neem uit uw eigen woordenboek de termen van voorspoed en tegenspoed; daar zijn ze, gebruik gij ze óók maar, net als uw buurman, en doe het als een kind, d.w.z. van uw eigen „ervaring" uit; en denk vooral niet, dat ge dan u schuldig maakt aan „naief realisme" of zoo iets. Maar Hij heeft óók gez ...

29 maart 1952
De Reformatie
(K. S.
H. Cat).
127 woorden
van 5