GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
1952-03-29
Nog een stem

Nog een stem

uit Amerika- van Ds J. Blankespoor, (Prot. Ref. Church).Dear Brothers in the Lord: How shocked we were to hear the sad news about K. S. I can well imagine that this was a tremendous blow to your churches. But it nevertheless means that His work was finished. There was, in other word ...

29 maart 1952
De Reformatie
Rev. J. BLANKESPOOR.
118 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Aan onze lezers.Tot mijn spijt kan ik (ook) de lopende vervolgartïkelen niet voltooien en zal ik gedurende enige tijd elke arbeid aan ons blad moeten staken, zulks op medisch advies, dat zoeven mij gegeven is na beraad met conclusie : geen bizonders, maar 'n poosje volstrekte rust. Voor me ...

29 maart 1952
De Reformatie
K. S.
116 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

Aan onze lezers!Wij waarderen ten zeerste de vele brieven welke wij ontvangen mochten, betreffende adviezen over de nieuwe redactie van ons blad. Er blijkt een grote belangstelling uit, waarvoor wij dank zeggen.In overleg met de professoren P. Deddens, B. Holwerda, H. J. Jager en C. ...

29 maart 1952
De Reformatie
110 woorden
De christen zegt

De christen zegt

De christen zegt des „morgens": ik heb de optima spes, de volkomen hoop aangaande de feiten, die komende zijn, mijn Vader komt erin mee; en des „avonds": ik heb de continuïteit bewaard van mijn geloof, ik ben geduldig in voorspoed, en dankbaar in tegenspoed.Dit is dan zoo de existentie van ...

29 maart 1952
De Reformatie
(K. S.
H. Cat.)
95 woorden
Nu gaet de

Nu gaet de

gladde ploegh Van 't snedigh brein des Letterkloecken Niet meer door d' akkers van de boecken. De hand, die, spade en vroegh. Te post met onvermoeide pennen Plagh door 't papieren velt te rennen. Is stijf. Het honigbladt Der tonge, die, zoo milt van gaven, Haer letterbijen zocht te laven. Verdort ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
76 woorden
We zijn niet

We zijn niet

overgeleverd aan een Stuurman, die de leidsels uit de handen laat glippen, zoodat er niet meer „gestuurd" wordt. De Hand houdt de teugels vast; en het is de Vaderlijke hand. Van „dirigisme" (het nieuwste affreuze woord) weet de Catechismus niet; maar: of er gedirigeerd wordt! Niets is stuur-loos ...

29 maart 1952
De Reformatie
(K. S.
H. Cat.)
69 woorden
GRAFDICHT.

GRAFDICHT.

Dees zerck hedeckt den helt, die, als een fackel lichtte, En opnieuw 'n reformatie in 's Heilants schaepskooi Istichtte, Zijn lippen rustten nooyt Godts waerheit te trompetten. Zoo luide, dat zyn faem door al den lande klonck. Genade, en geen verdienste, in 's mans gestrengheid[blon ...

29 maart 1952
De Reformatie
69 woorden
PROF. DR KLAAS SCHILDER

PROF. DR KLAAS SCHILDER

IN MEMORIAM 19 DECEMBER 1890 - 23 MAART 1952, , Hier is de lijdzaamheid bewaren en hei geloof van Jezus. der heiligen ; hier zijn zij, die de geboden GodsEn ik hoorde een sien) uii den hemel, die M mij zeide: Schrijf: zalig zijn de dooden, die in den ...

29 maart 1952
De Reformatie
67 woorden
BIJ DE BAAR

BIJ DE BAAR

VAN PROF. DR K. SCHILDER. 23 Maart 1952.GODS ademtocht heeft deze boom geveld! We staan verbijsterd in de felle brand. Zijn schaduw was ons steeds een koele hand, en zijn beschuttirig temperde 't geweldder elementen. HEER! — strek uit UW hand! Geef ons een toevlucht onder Uwe vlerke ...

29 maart 1952
De Reformatie
BERENDIEN MEIJER-SCHUILING.
61 woorden
Nu staat weer

Nu staat weer

antwoord 28 voor ons: in èlk „heden" is de geloovige over „morgen" in 't spreken positief, en dus allesbehalve in een nul-punt-existentie: hij is positief in zijn vertrouwen. Hoor maar: met „góéde hoop" zie ik alles tegemoet: niet de feiten zelf zullen „zich" belichten voor mijn oog, maar Gods be ...

29 maart 1952
De Reformatie
(K. S.
H. Cat.)
59 woorden
van 5