GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

596 resultaten
Filteren
van 60
1953-01-01
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 1

De Kwakelbrug te Edam (Foto W. vanSijpveld)mmmm^ O R G A A N V A N DE V E R E N I G I N G VOOR. H O G E R O N D E R W O S O P GEREFORMEERDEN GRONDSLAG KEIZERSGRACHT 1 6 6 - AMSTERDAM - C E N T R U M T E L E F O O N 45647 - P O S T G I R O 6327 ...

1 januari 1953
VU-Blad
74 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 43

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 43

Contact met buitenland De eredoctoraten, die de Vrije Universiteit aan Prof. Dr J. C. van Rooy en Dr A, J. van der Merwe verleende, hebben de banden tussen het calvinisme in Zuid-Afrika en Nederland weer nauwer aangehaald. Dat Prof. Dr G.C. Berkouwer voor een benoeming aan het Calvin Seminary te ...

1 januari 1953
VU-Blad
695 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 42

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 42

VERKORT VERSLAG der Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerden grondslag over 1952* De medische faculteit aan de Vrije Universiteit is geschrevenen per 1 Januari 1952 en 1 Januari 1953. oiBcieel erkend. Dat is üi 1952 wel het belangrijkste Teneinde ook enig inzicht te geven in de resultate ...

1 januari 1953
VU-Blad
598 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 2

Van links naar rechts: Prof. Dr J. C. van Rooy, Dr A. J. van der Merwe, Prof. Dr A. Goslinga en Prof Dr J. WaterinkVTljeLI niVSrSlteitSOLClClverschijnt eenmaal per maandOrgaan v a n de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerden grondslag Redactie-Commissi ...

1 januari 1953
VU-Blad
75 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 26

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 26

Herdenking Dr C. Tazelaar Uitgesprokendoor den Rectorvan de Vrije Universiteit InterfacultaireMagnificusbij de opening van deColleges op 16 Februari1953Gisteren bereikte ons het ontstellende bericht v a n persoonlijkheid, die beide gedragen werden ...

1 januari 1953
VU-Blad
403 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 70

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 70

De Civitasraad Tijdens een van zijn laatste (maandelijkse) vergaderingen werd deze foto van de Civitasraad genomen. Van links naar rechts: Zittend: Mr C. A. Van Swigchem (secretaris). Mevrouw T, H. Attema-Roosjen, Mr G. H. A. Grosheide (voorzitter), Mejuffrouw A. M. Polman, Prof.MrP.J. Verdam, Mr ...

1 januari 1953
VU-Blad
145 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 44

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 44

Exploitatierekening 1952 LAS.TEN Verenigingskosten Salarissen en sociale lasten ƒ Onkosten v. d. organisatie en bureau . . . . . Onkosten jaarvergadering V.U. blad, drukwerk en propaganda-materiaal Gebouwen, inventaris en assurantiën Aandeel Vereniging in de kosten van verbouwing en inrichting de ...

1 januari 1953
VU-Blad
863 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 3

Conflicten De uitbreiding van onze Universiteit en van de kring dergenen, die op een of andere manier bij haar betrokken zijn, brengt allerlei problemen en moeilijkheden met zich mee. Dat is op materieel gebied het geval. Op het bureau aan de Keizersgracht weet men er van mee te spreken. In de or ...

1 januari 1953
VU-Blad
673 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 27

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 27

VerantwoordelijkheidsbesefDe Directeuren van onze Vereniging hebben een zware verantwoordelijkheid te dragen. En niet uitsluitend zij. In het algemeen geldt dit van allen, die , op enigerlei wijze geroepen zijn aan onze Universiteit en aan den van haar uitgaanden arbeid leiding te geven. N ...

1 januari 1953
VU-Blad
570 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 45

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 45

Overzicht ingeschreven leden en begunstigers der Vereniging en spaarsters Vrouwen V.U.-Huip per 1 Mei 1953 Aantal spaarsters 19521953Leden 19521953Begunstigers 1952 1953Contributiebedrag 1952 1953Friesland Noord .. . . 93899610360 • ...

1 januari 1953
VU-Blad
152 woorden
van 60