Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

34 resultaten
Filteren
van 4
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 10

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 10

vaardt. Natuurlijk, wanneer men geen objectieve normen kent, kan deze vraag niet worden gesteld. Maar in feite is er niemand, die niet aan bepaalde waarden een objectief karakter toekent. Ook voor Van der Hoop ligt in de wetenschap de drang om te weten en te begrijpen 28). Maar om te weten en te ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
496 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 11

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 11

van de mens op zichzelf. En aan dit „op zichzelf betrokken zijn" worden dan alle „godsdienstige" ervaringen en alle ervaringen over en met de wereld rondom dienstbaar gemaakt. Hier ligt, naar ik meen, de wortel van vele systemen op het hedendaagse psychologisch erf^^). Hier ligt ook een basis voo ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
510 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 24

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 24

naast „de verlossing van zondaren in Christus" een verlossing van de geest. Wanneer de mens zich van de openbaring losmaakt, functioneert hij, in religieuse zin, in de houding van de afval; immers, hij poneert weer eigen koningschap en stelt zich in de houding van de zelfgenoegzaamheid, die leeft ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
457 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 12

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 12

telkens weer, dat het niet mogelijk is de psychologie als wetenschap te beoefenen zonder dat men een opvatting heeft omtrent het wezen van de mens. Jung geeft daarvan wel een zeer klaar bewijs in zijn stellig principieel bepaald mensbeeld. "Want niet, zoals men wel eens heeft gemeend, in het naar ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
476 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 33

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 33

eieuOTHËEK VRIJE UNIVERSITEIT3 0000 00688 5366 ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
6 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 13

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 13

is te handhaven in een enigszins aannemelijke vorm moet overigens ook duidelijk zijn. Het zou ons voor hedenmiddag veel te ver voeren, wanneer ik met U besprak de opvatting van S p e a r m a n over het ontstaan van het godsbewustzijn, en de bijval door Mc Kenzie aan deze opvatting verleend. Alles ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
458 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 25

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 25

politieke, godsdienstige, „klasse-" of groepsverschillen gebaseerde tegenstellingen in het bedrijfsleven. Maar wij bedoelen te zeggen, dat de verhoudingen in het bedrijf, de tussen-menselijke relaties, de vraagstukken van de overgave van de mens aan zijn arbeid, de noodzakelijkheid voor de mens o ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
496 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 14

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 14

religieus functioneren, maar dit betekent niet, dat ik langs die weg ook maar iets te weten kan komen over het wezen van de religie zelve of over het religieuse „zijn" van de mens als zodanig. De langzamerhand uit het wetenschappelijk veld verdwijnende ouderwetse godsdienstpsychologie is óók ster ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
499 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 34

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 34

...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
1 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 15

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 15

schenversfandnis nicht mehr stiitzt auf Theologie, Kosmologie oder Ethik", maar hij moet aantonen, dat deze bewering juist is. En hij moet dit dan doen met juiste argumenten''3). Daarbij doet zich het van wetenschappelijk standpunt uitermate interessante probleem voor, in hoeverre men met de meth ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
453 woorden
van 4