Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

34 resultaten
Filteren
van 4
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 27

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 27

NOTEN 1) Groningen 1909. 2) a.w. pag. 16. 3) a.w. pag. 18. *) a.w. pag. 13. 5) a.w. pag. 15. 6) a.w. pag. 21 v.v. 7) a.w. pag. 26. 8) Rede, uitgesproken op het achtste Nederlandse Philologen Congres te Utrecht op 26 April 1916. Kampen 1916. 9) Op 26 September 1909 schreef Bavinck een brief aan He ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
537 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 1

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 1

QB°°^^iE MENS ALS RELIGIEUS W E Z E N EN DE HEDENDAAGSE PSYCHOLOGIEREDE UITGESPROKEN OP DE V I E R E N Z E V E N T I G S T E GEDENKDAG VAN DE STICHTING DER VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM DE 20= OCTOBER 1954DOOR DE RECTOR M A G N I F I C U SDR J. W A T E R I N K ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
69 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 18

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 18

de mens zijn boven-natuur verloren heeft, dan blijft er, volgens de roomskatholieke opvatting, een natuur over, die bij wijze van straf aan haar eigen onvolmaaktheid wordt overgelaten. Er is dus wel verschil tussen natuur-staat en zonde-staat. Maar dit verschil heeft betrekking op het boven-natuu ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
486 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 2

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 2

...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
1 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 3

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 3

DE MENS ALS RELIGIEUS W E Z E N EN DE HEDENDAAGSE PSYCHOLOGIEREDE UITGESPROKEN OP DE V I E R E N Z E V E N T I G S T E GEDENKDAG VAN DE STICHTING DER VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM DE 20« OCTOBER 1954DOOR DE RECTOR MAGNIFICUSDR J. W A T E R I N K.f.N.N.V. GEBR. ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
60 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 28

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 28

men in de latere jaren (Thorndike) tot mildere vormen te komen. Psychologie is bij deze richting echter steeds berekening en voorspelling van de uiterlijke wetmatigheden van het handelen. De materialistische psychologie van het behaviorisme is in brede kringen in Amerika de grondslag van een gehe ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
593 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 4

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 4

...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
1 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 20

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 20

weer als donum-superaddi:um in het leven komen kan, kan de boven-natuur herstellen en de mens weer zijn eind-bestemming doen bereiken. De reformatorische en speciaal de gereformeerde opvatting van het beeld Gods, zoals wij die kortelijks omschreven, ziet de mens wel heel anders. Men heeft weliswa ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
500 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 29

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 29

volkomen foute exegese van deze tekst aanwendt tot ondersteuning van zijn gnostische opvatting, mag zeker hier ook als voorbeeld genoemd worden, cf. H. Trüb, Heilung aus der Begegnung, 1951, pag. 23. Meer voorbeelden zouden zijn te geven van de al te grote gemakkelijkheid, waarmee sommigen zich o ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
516 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 5

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 5

Mijne Heren Directeuren van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag, Mijne Heren Curatoren der Vrije Universiteit, Dames en Heren Professoren, Lectoren en Docenten dier Universiteit, Dames en Heren Studenten, en voorts Gij allen, die deze •plechtigheid m,et Uw aanwezigheid v ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
310 woorden
van 4