Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

754 resultaten
Filteren
van 76
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 16

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 16

KRONIEKMATIG OVERZICHT20 Oct. Prof. M r D . P. D . Fabius spreekt de rectorale oratie uit en draagt het rectoraat over aan Prof. D r J. Woltjer. 3 Nov. Jhr M r W . H . de Savornin Lohman aanvaardt het ambt van buitengewoon hoogleraar in de rechtsgeleerdheid. 29 Nov. D e Senaat richt zich, ...

1 januari 1955
Gegevensboeken
371 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 17

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 17

KRONIEKMATIG OVERZICHTWaarom behooren de Christenen voor de rechtsgeleerdheid te studeeren aan onze Hoogeschool en welke zijn hunne vooruitzichten, zoo zij die verplichting nakomen? Lobman verklaart daarbij o. m., dat er geen bezwaar bestaat voor studenten der Vrije Universiteit om aan ope ...

1 januari 1955
Gegevensboeken
382 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 35

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 35

KRONIEKMATIG OVERZICHTDiepenhorst, Groen van Prinsterer en de V . U . ; Prof. D r G . C h . Aalders, Schriftgezag en wetenschap. 16 Sept. Prof. D r H . H . Kuyper draagt het rectoraat over aan Prof. D r H . Dooyeweerd. 20 Oct. Rectorale oratie van Prof. D r H . Dooyeweerd. 22 Dec. f Prof. ...

1 januari 1955
Gegevensboeken
369 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 19

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 19

KRONIEKMATIG OVERZICHT's Namiddags wordt een meeting met debat belegd i n hetzelfde gebouw, waarbij Prof. M r D . P. D . Fabius twee stellingen verdedigt, gericht tegen de volkssouvereiniteit en tegen absolutisme en clericalisme. 27 Juni Prof. D r G . H . J. W . J. Geesink wordt benoemd to ...

1 januari 1955
Gegevensboeken
373 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 36

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 36

KRONIEKMATIG OVERZICHT4 en 5 Juli V.U.-dagen te Zwolle. 4 Juli Wetenschappelijke samenkomst. Sprekers: D r K . Sprey en Prof. M r A . Anema. Bidstond onder leiding van Ds H . A . Munnik te Zwolle. 5 Juli D e Algemene vergadering. Voorzitter J. J. C . van Dijk. Sprekers: Ds K . Fernhout, A ...

1 januari 1955
Gegevensboeken
359 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 38

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 38

KRONIEKMATIGOVERZICHT30 Juni en 1 Juli V.U.-dagen te Rotterdam. 30 Juni Wetenschappelijke samenkomst. Sprekers: Prof. D r V . H e p p en D r J. A . H . J. S. Bruins Slot. Vergadering Vrouwencomité V.U.-hulp. Spreekster: Mej. M . Parmentier. Bidstond onder leiding van D r A . Kuyper ...

1 januari 1955
Gegevensboeken
351 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 37

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 37

KRONIEKMATIG OVERZICHT3 Juli Wetenschappelijke samenkomst. Sprekers: Prof. D r P. R. Michaël en Prof. D r J. Waterink. Vergadering Vrouwencomité V.U.-hulp. Spreekster: Mevr. G . J. Anema-Van der Voorn Grootenboer, Onze begeerte. Bidstond onder leiding van D r W . A . van Es te Leeuwarden. ...

1 januari 1955
Gegevensboeken
352 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 39

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 39

KRONIEKMATIG OVERZICHT21 Sept. Prof. D r G . J. Sizoo draagt het rectoraat over aan Prof. D r J. F. Koksma. 23 Sept. D r E . van Dalen aanvaardt het ambt van lector in de Faculteit der wis- en natuurkunde. 30 Sept. D r J. Haantjes aanvaardt het ambt van lector in de Faculteit der wis- en n ...

1 januari 1955
Gegevensboeken
342 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 40

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 40

KRONIEKMATIG OVERZICHT10 Juli Wetenschappelijke samenkomst. Sprekers: Prof. D r G . J. Sizoo en D r M . Bouwman. Vergadering Vrouwencomité V.U.-hulp. Spreekster: Mevr. S. Verdam-Okma, Onze rijkdom en ons tekort. Bidstond onder leiding van Ds J. H . Telkamp te Utrecht. 11 Juli D e Algemene ...

1 januari 1955
Gegevensboeken
359 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 8

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 8

KRONIEKMATIG OVERZICHT20 A p r i l D e eerste openbare meeting voor het bepleiten van het belang der Vereniging wordt te Bolsward in „De Doelen" gehouden. 30 A p r i l D r Ph. J. Hoedemaker wordt benoemd tot hoogleraar i n de Faculteit der godgeleerdheid, M r D . P. D . Fabius tot buitenge ...

1 januari 1955
Gegevensboeken
365 woorden
van 76