Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

636 resultaten
Filteren
van 64
Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 98

Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 98

recht van vandaag. Het probleem ligt in wezen hierin: de christen is vrij van de Mozaïsche wet, maar hij weet zich gebonden aan Gods Woord. Evangelie en wet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet een uit het geheel gelicht onderdeel der Mozaïsche bepaUngen, maar alleen Gods Woord als gehee ...

1 januari 1956
VU-Blad
765 woorden
Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 99

Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 99

zichzelf onkwalificeerbaar zijn, interpreteren als een tot hem gericht „ernstig gemeend" aanbod van Gods zoekende barmhartigheid in Christus. Rom. 2 vers 4 is daarom niet constructief en raisonuerend, maar volstrekt soteriologisch. Ook op dit referaat ontwikkelde zich een zeer levendig debat, waa ...

1 januari 1956
VU-Blad
654 woorden
Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 100

Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 100

advies van de Commissie van toezicht op het geldelijk beheer, gaarne en met een bijzonder woord van dank van de voorzitter, decharge verleend. In de vacature als bestuurslid, ontstaan door de verplichte aftreding van de heer J . D. F. van Halsema, werd uit de door het bestuur ingediende voordrach ...

1 januari 1956
VU-Blad
629 woorden
Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 101

Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 101

uit naar de verkwikkende dagen in October jl., toen onze Universiteit haar 75-jarig bestaan mocht vieren. Hoe is toen gebleken, dat de Universiteit niet enkel in het hart van haar naaste medestanders een grote plaats heeft, doch hoe verrassend was ook de waardering welke in ruimeren kring — de Re ...

1 januari 1956
VU-Blad
809 woorden
Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 102

Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 102

van de bijzondere universiteiten, zo velen tegen die universiteiten in het geweer bracht. En Laderdaad is de houding ook tegenover onze Universiteit wel zeer gewijzigd. De deelneming van de openbare universiteiten en hogescholen aan het jubileum van verleden jaar, de woorden toen namens deze gesp ...

1 januari 1956
VU-Blad
785 woorden
Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 103

Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 103

8. Tijdens de ontvangst ten stadhuize in Haarlem 9. Prof. Dr J. Waterink tijdens zijn rede 10. De president-directeur Dr J. Schouten beantwoordt de toespraak van de Burgemeester 11. Een kijkje in de Ridderzaal van het Stadhuisaanmelding van leden, donateurs en begunstigers van verhoging va ...

1 januari 1956
VU-Blad
114 woorden
Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 104

Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 104

HOLLANDSCHE SOCIËTEIT VAN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.N.V. TEN OOSTEN & DE REUS AMSTERDAM-ZA^iSoyLABORATORIUM-GLASWERK DirectieEN BENODIGDHEDENMr P. A. Voute Mr H. H. Sillevis SmittUit voorraad leverbaar: MICROSCOPENWiskundig AdviseurProf. D ...

1 januari 1956
VU-Blad
81 woorden
Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 90

Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 90

m^sm^mm B ^ i M FDofiateurs A. Dieleman J . Qvaak J a c . V. d. Ree J . J . de RegtJDekker 'Scholen m. d. BijbelZIERIKZEE J . W. V. d. Doel J . J . V. d. Ende •Geref. KerkLedenZONNEMAIRE Leden Mw N . V. d. Bijl-Padmos DIVERSEN Leden •Afd. Zeeland v . d. Ned. Bond v a n ...

1 januari 1956
VU-Blad
723 woorden
Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 92

Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 92

Nagekomen opgaven van leden en donateurs Leden Ti. Boschman Bols ward K . Nicolai Britsum Dokkum H . Riddersma H . V. d. L a a n Murmerwoude Ds P . J . S. Barends Oudeschoot Wierum H . Wiersema *Ver. voor Geref. Schoolonderwijs, Workum B . Miedema Winsum Fr. Ds A. Prins Winsum F r . *Ver. voor Ge ...

1 januari 1956
VU-Blad
602 woorden
Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 93

Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 93

VRÜE UNIVERSITEIISBI I N u t n m e r 229, September 1956O R G A A N V A N DE V E R E N I G I N G V O O R H O G E R O N D E R V U S O P GEREFORMEERDEN GRONDSLAG KEIZERSGRACHT 1 6 6 - A M S T E R D A M - C E N T R U M TELEFOON 42233, 44052 EN 45647- POSTGIRO 6327 ...

1 januari 1956
VU-Blad
78 woorden
van 64