Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

636 resultaten
Filteren
van 64
Jaarboek 1956-1957 - pagina 45

Jaarboek 1956-1957 - pagina 45

Kuyper-katheder De hiervoor aan de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerden grondslag reeds geschonken of nog te ontvangen bedragen moeten met de rente worden vermeerderd tot een bedrag bijeen is van J ; ƒ 150.000, welk kapitaal dan zal dienen om een eigen zelfstandige, leerstoel in het ...

1 januari 1956
Jaarboeken
193 woorden
Jaarboek 1956-1957 - pagina 46

Jaarboek 1956-1957 - pagina 46

K n a p - of R e e l i n g Knap-leen In het jaar 1913 werd onder bovenstaande naam een stichting in het leven geroepen, welke ten doel heeft familieleden van de stichtsters in staat te stellen aan de Vrije Universiteit te studeren. Als stichtingskapitaal was een bedrag van ƒ 1.000,— nominaal op h ...

1 januari 1956
Jaarboeken
172 woorden
Jaarboek 1956-1957 - pagina 4

Jaarboek 1956-1957 - pagina 4

INHOUD Biz. Eredoctoraten Uit statuten en reglement Colleges van bestuur, toezicht en contact Bureaus Senaat Commissies van de Senaat Faculteiten, hoogleraren, lectoren en andere docenten Laboratoria en instituten Bibliotheek Periodieken Commissie Buitenlandse Betrekkingen Civitasraad Studentenpr ...

1 januari 1956
Jaarboeken
83 woorden
Jaarboek 1956-1957 - pagina 5

Jaarboek 1956-1957 - pagina 5

ERE-DOCTORATEN verleend door de Senaat der Vrije Universiteit Dr. H. Colijn,20-10-1930, rechtsgeleerdheid, overleden.Dr. J. Sebestyén,20-10-1930, godgeleerdheid, overleden.Dr. D. Bakker,20-10-1930, godgeleerdheid, overleden.Dr. J. C. Rullmann,20-10 ...

1 januari 1956
Jaarboeken
58 woorden
Jaarboek 1956-1957 - pagina 47

Jaarboek 1956-1957 - pagina 47

HOSPITIUM E N M E N S A E Hospitium Hospitium, Koningslaan 22, T. 728427. Directrice: Mevr. A. Veerman. Het hospitium biedt plaats aan 31 inwonende studenten. Het hospitium gaat uit van het Studiefonds der Vrije Universiteit. (Zie pag. 41). Mensae Onder auspiciën van bovengenoemd studiefonds word ...

1 januari 1956
Jaarboeken
87 woorden
Jaarboek 1956-1957 - pagina 6

Jaarboek 1956-1957 - pagina 6

UIT STATUTEN E N REGLEMENT De Vrije Universiteit gaat uit van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerden grondslag te Amsterdam. De Bestuurshoogheid berust bij het College van Directeuren. Vereniging en Universiteit zijn gevestigd: te Amsterdam, Keizersgracht 160-166, T. 42233, 44052 en ...

1 januari 1956
Jaarboeken
156 woorden
Jaarboek 1956-1957 - pagina 28

Jaarboek 1956-1957 - pagina 28

Wiskundig Seminarium De Lairessestraat 174, T. 717451 Hoogleraren: Prof. Dr. J. F. Koksma. Prof. Dr. G. H . A. Grosheide F.Wzn. Prof. Dr. P. Muilender. Prof. Dr. J. P. van Rooyen. Assistenten: E. Algra, (tevens belast met astronomisch practicum), M. A. Maurice. Bibliotheekbeambte: Mej. J. A. Erik ...

1 januari 1956
Jaarboeken
168 woorden
Jaarboek 1956-1957 - pagina 72

Jaarboek 1956-1957 - pagina 72

het huishoudelijk reglement de mogelijkheid voor de behandeling van bepaalde zaken het college van Rector en assessoren in te schakelen. In dit jaar is van deze mogelijkheid een veelvuldiger gebruik gemaakt dan wel in vorige jaren. Het college heeft maandelijkse vergaderingen gehouden. Deze pract ...

1 januari 1956
Jaarboeken
330 woorden
Jaarboek 1956-1957 - pagina 48

Jaarboek 1956-1957 - pagina 48

STUDENTENORGANISATIES Studentenraad aan de Vrije Universiteit De Studentenraad aan de V.U. is het contactlichaam, waarin alle studenten aan de V.U. in hun verenigingen en instellingen vertegenwoordigd zijn. J. H. van Oostveen, president. Mej. A. W. Brenning, vice-presidente. T. Fransen, secretari ...

1 januari 1956
Jaarboeken
162 woorden
Jaarboek 1956-1957 - pagina 49

Jaarboek 1956-1957 - pagina 49

Juridische faculteitsvereniging onder de zinspreuk „Qui Bene Distinguit Bene Docet" J. P. Miedema, praeses. Mej. U. Tuntler, abactis. Koninginneweg 162 bv. J. S. Dienske, fiscus. Theologische faculteitsvereniging A. M. Brouwer, praeses. Mej. A. Ravestein, abactis, Honthorststraat 42 bov. P. Gilhu ...

1 januari 1956
Jaarboeken
130 woorden
van 64