GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
1956-10-22
Rectorale redes
De wijze in Israël - pagina 21

De wijze in Israël - pagina 21

tot schriftgeleerde®^). Zo werd de internationaal georiënteerde wijze op den duur de Joodse rabbi. Maar ook deze oefende dikwijls daarnaast een gewoon beroep uit. Door het latere Jodendom werd de chokma gelijk gesteld met de Töra *"'). Het aanhangsel van Pirqë Aböt, dat niet in de Misna, maar wel ...

22 oktober 1956
Rectorale redes
W.H. Gispen
226 woorden
De wijze in Israël - pagina 6

De wijze in Israël - pagina 6

...

22 oktober 1956
Rectorale redes
W.H. Gispen
0 woorden
De wijze in Israël - pagina 22

De wijze in Israël - pagina 22

AANTEKENINGEN '^) J. C. Matthes, De Israëlietische wijzen (Amsterdam 1911), blz. 1, 3. ^) Matthes, a. w., blz. 4—9. De geciteerde zin staat op blz. 9. ^) Matthes, a. w., blz. 9—16. Het geciteerde staat op blz. 16. ^) Matthes, a. w., blz. 17, 19, 22, 24. Het citaat is van blz. 30. 5) P. Volz, Hiob ...

22 oktober 1956
Rectorale redes
W.H. Gispen
500 woorden
De wijze in Israël - pagina 7

De wijze in Israël - pagina 7

Mijne Heren Directeuren, Mijne Heren Curatoren, Mevrouw en mijne Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten, Dames en Heren Studenten, en voorts gij allen, die door uw tegenwoordigheid blijk geeft van uw belangstelling in deze Universiteit, Zeer geachte Toehoorderessen en Toehoorders, Vormden de wij ...

22 oktober 1956
Rectorale redes
W.H. Gispen
301 woorden
De wijze in Israël - pagina 8

De wijze in Israël - pagina 8

personen in het bijzonder. De braafheid, die zij van de mensen verlangen, is gewoonlijk de alledaagse, niet zeer verhevene. Vaak is de wijsheidsleer utilistisch. De wereldse wijsheid is door het Jahwisme enigszins van karakter veranderd en daardoor veredeld. En Matthes besluit zijn hoofdstuk over ...

22 oktober 1956
Rectorale redes
W.H. Gispen
416 woorden
De wijze in Israël - pagina 9

De wijze in Israël - pagina 9

scholen komt in het Joodse volk een geestelijke school. Jesaja, Jeremia en Ezechiël arbeidden tevens als geestelijke opvoeders en verzamelden een kring van leerlingen om zich heen. Onder invloed van de profeten en van de mannen van de Deuteronomistische groep, die een duidelijke ethiek gaven, wer ...

22 oktober 1956
Rectorale redes
W.H. Gispen
405 woorden
De wijze in Israël - pagina 23

De wijze in Israël - pagina 23

^^) Cf. W. Baumgartner, Israëlitische und Altorientalische Weisheit, blz. 19 en 23. ^^) Cf. M. Noth, Die Bewahrung von Salomos „göttlicher Weisheit" in de in noot 6 genoemde bundel Wisdom in Israel and in the Ancient Near East (Leiden 1955), blz. 225—237, en wel blz. 233. Cf. Job 37 : 24. ^®) In ...

22 oktober 1956
Rectorale redes
W.H. Gispen
521 woorden
De wijze in Israël - pagina 10

De wijze in Israël - pagina 10

Tegenover de wijzen staan de dwazen, de ^ewïlïm, de domme mensen, die wijsheid en tucht verachten (Spr. 1 : 7), de kësUïm, de stupiden, de dommen, die kennis haten (Spr. 1 : 22). Er zijn ook nëbalïm, „minderwaardigen", heel erge zondaren**). Er zijn ook pëtajïm, onervarenen, naïeven, die licht te ...

22 oktober 1956
Rectorale redes
W.H. Gispen
444 woorden
De wijze in Israël - pagina 11

De wijze in Israël - pagina 11

de vrijmoedigheid, om, als in landen buiten Kanaan een aparte stand van wijzen zou worden aangetroffen, daaraan toch gewicht te hechten voor Israël, ook al zou het Oude Testament zelf over zulk een stand zwijgen. Iets anders zou het natuurlijk zijn, indien de Bijbel nadrukkelijk meedeelde, dat Is ...

22 oktober 1956
Rectorale redes
W.H. Gispen
405 woorden
De wijze in Israël - pagina 24

De wijze in Israël - pagina 24

2 : 2; evenzo Herman Ridderbos, Mattheüs ^ (KV; Kampen 1952) op heteelfde vs. " ) Cf. KV Spreuken I (Kampen 1952), Inleiding § 4; II (Kampen 1954) § 8. ^^) J. J. A. van Dijk, La Sagesse suméro-accadienne (Leiden 1953), blz. 21—27; zie over de Sumerische wijsheid ook H. Schmökel, Das Land Sumer (S ...

22 oktober 1956
Rectorale redes
W.H. Gispen
520 woorden
van 3