Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

680 resultaten
Filteren
van 68
Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 11

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 11

Mmti Inderdaad, mevrouw prof. dr. G. H. J. van der Molen is dezer dagen vertrokken voor een grote reis van enige maanden naar het Nabije en Verre Oosten, om daar een aantal lezingen te houden en zich persoonlijk te oriënteren over internationale rechtsverhoudingen. Prof. dr. H. Brunsting zal de e ...

1 januari 1961
VU-Blad
431 woorden
Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 34

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 34

VRIJE UNIVERSITEITSBLAD OrgaanvandeVerenigingvoorHogerOnderwijsopGereformeerdengrondslagRedactie: Prof. Dr. D. NautaVAN DE REDACTIEeindredacteur Mevr. J. Zwart-de Jong Mr. D. Schut Dr. J. VermeydenP. Paber A. J. K ...

1 januari 1961
VU-Blad
263 woorden
Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 75

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 75

'^"j.win :::u.;:^ZMZo wordt, of is al bijna, de flat in Amstelveen, waar de leerlingen van de verpleegstersschool straks gehuisvest zullen wordenIntussen blijft de opleiding zelf het belangrijkste — en men heeft veel tijd besteed aan het leerplan en de realisering ervan. Zoal ...

1 januari 1961
VU-Blad
390 woorden
Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 53

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 53

versiteit te Amsterdam, de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam en de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg) worden met name genoemd naast de rijksuniversiteiten te Leiden, Groningen en Utrecht, de technische rijkshogescholen te Delft en Eindhoven en de Gemeentelijke universi ...

1 januari 1961
VU-Blad
553 woorden
Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 12

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 12

NOGMAALS: GESCHENKEN IN HET LUSTRUM]AAR In d e c e m b e r 1960 is a a n giften ,/' 3.563,25 o n t v a n g e n , w e l k b e d r a g wij h i e r o n d e r w e e r g a a r n e s p e c i f i c e r e n . Zoals wij i n h e t v o r i g e n u m m e r al s c h r e v e n , g a a n w e in d i t n i e u w ...

1 januari 1961
VU-Blad
1571 woorden
Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 54

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 54

ding van de instellingen tot de Overheid. Het is begrijpelijk, dat met name de Minister van Financiën tijdig geïnformeerd wil zijn over hetgeen het wetenschappelijk onderwijs in de komende jaren zal kosten, aangezien het hier jaarlijks om zeer grote bedragen gaat. De rijksbegroting 1961 voor deze ...

1 januari 1961
VU-Blad
316 woorden
Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 13

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 13

N.V. ELECTRO-TECHNISCHBUREAUSUYVER & ROOSEN sedert 1884 Verzorgt de aanleg van de electrische installaties voor het Behandelhuls Pathologisch Anatomie Nood-Poiikllnieken van het Nieuvtrbouw Ziekenhuis V r i j e Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Runstraat 21-23. Tel. (020) 63977 ...

1 januari 1961
VU-Blad
95 woorden
Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 35

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 35

IN MEMORIAMProf. dr. G. Ch. Aalders t 30 januari 1961Prof. dr. A. Goslinga t 2 fetoruari 1961Kort na elkaar werden aan de Vrije Universiteit twee hoogleraren door de dood ontnomen. De universitaire gemeenschap zag zich plotseling geplaatst voor een dubbele rouw. Toen op vrijd ...

1 januari 1961
VU-Blad
265 woorden
Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 23

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 23

I.E FABER Met de bede om de gunst des Heren, zijn wij toen besloten de busjesactie aan te vangen. Ik herinner mij die eerste bijeenkomst nog best. Onze verwachtingen waren gespannen; hoe zou het gaan; hoeveel busjes zouden geplaatst moeten zijn om te De heer Faber als vraagbaak kunnen zegg ...

1 januari 1961
VU-Blad
548 woorden
Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 40

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 40

w Buitenlander Zoals bekend, bestaat er een uitwisselingsprogramma van gasthoogleraren tussen de Vrije Universiteit en de universiteit van Potchefstroom (de Vrije Universiteit van Zuid-Afrika). In het kader van dit programma heeft de V.U. de eer en het genoegen gehad de zuidafrikaanse hoogleraar ...

1 januari 1961
VU-Blad
380 woorden
van 68