Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

680 resultaten
Filteren
van 68
Jaarboek 1963-1964 - pagina 83

Jaarboek 1963-1964 - pagina 83

overdrachtsredeOok onder de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs heeft de universiteit haar tweeledige functie behouden: opleidingsinstituut voor bepaalde beroepen en centrum van wetenschappelijk onderzoek^). Beroepsopleiding en wetenschappelijk onderzoek zijn in het Nederlandse wetenscha ...

1 januari 1963
Jaarboeken
311 woorden
Jaarboek 1963-1964 - pagina 84

Jaarboek 1963-1964 - pagina 84

Onbevredigend is nog steeds de korte duur van het derde semester, zeker voor zo ver het onderwijs door middel van colleges geschiedt. Zowel studenten als docenten hebben moeite na de Paasvakantie hun werk met dezelfde concentratie als in de tv/ee andere semesters te verrichten. Men kan denken aan ...

1 januari 1963
Jaarboeken
333 woorden
Jaarboek 1963-1964 - pagina 85

Jaarboek 1963-1964 - pagina 85

ove rd rachts redeonderwijs, betreffende subsidiëring van de faculteiten der godgeleerdheid aan de bijzondere universiteiten, is de mogelijkheid van subsidiëring ook van de theologische faculteit geschapen. Door Curatoren geraadpleegd heeft de Senaat met de grootst mogeUjke meerderheid uit ...

1 januari 1963
Jaarboeken
320 woorden
Jaarboek 1963-1964 - pagina 86

Jaarboek 1963-1964 - pagina 86

de indruk kunnen onttrekken, dat sommige afdelingen aan de verleiding tot majoreren geen weerstand hebben kunnen bieden. Bij de behandeling der ontwikkelingsplannen door de door Directeuren en Curatoren daartoe aangewezen commissie meen ik opgemerkt te hebben, dat bij haar een zelfde gevoelen aan ...

1 januari 1963
Jaarboeken
301 woorden
Jaarboek 1963-1964 - pagina 87

Jaarboek 1963-1964 - pagina 87

overdrachtsredeVoUenhoven en van der Horst bereikten de leeftijd van 70 jaar. De voorziening in hun opvolging eiste van alle daarbij betrokken instanties veel tact en wijsheid. Mermalen heb ik, thuis komende van besprekingen over deze opvolging, gebladerd in C. P. Snow's The Masters. A bon ...

1 januari 1963
Jaarboeken
291 woorden
Jaarboek 1963-1964 - pagina 89

Jaarboek 1963-1964 - pagina 89

overdrachtsredearbeid van jaren schuil. Ik werd mij dat opnieuw bewust, toen ik de pas verschenen Literair Historische Opstellen van Wille doorbladerde. Met Wille zijn wij dankbaar, dat hij de totstandkoming van deze uitgave mocht beleven. Het is een hardnekkig misverstand, dat wetenschapp ...

1 januari 1963
Jaarboeken
294 woorden
Jaarboek 1963-1964 - pagina 88

Jaarboek 1963-1964 - pagina 88

stellen haar wetenschappelijke naam te handhaven. Ik vraag mij af, of de hoogleraren voldoende actief zijn om hun begaafde leerlingen in de richting van een promotie te stuwen. D e voorheen bestaande financiële bezwaren zijn door de na 1945 van overheidswege getroffen regelingen in ieder geval ni ...

1 januari 1963
Jaarboeken
343 woorden
Jaarboek 1963-1964 - pagina 90

Jaarboek 1963-1964 - pagina 90

de bewoordingen. Hooykaas zelf wijst in zijn verslag op de grote betekenis, die de Vrije Universiteit juist voor de landen met een Portugese cultuur kan hebben en het nut van de stichting van een Portugese afdeling in de faculteit der letteren. Met instemming van Directeuren en Curatoren heb ik d ...

1 januari 1963
Jaarboeken
332 woorden
Jaarboek 1963-1964 - pagina 117

Jaarboek 1963-1964 - pagina 117

overzicht examensFACULTEIT|'55-'56 |'56-'57 |'57-'58 |'58-'59 |'59-'60 |'60-'61 |'61-'62 |'62-'63Ver. fac. Geneesk. en Letteren (^psjchologie, pedagogiek)Kandidaats Doctoraal3547 50 27 I 1823 16Ver. fac. v. R., Lett, en Econ. {soc, politicol ...

1 januari 1963
Jaarboeken
54 woorden
Jaarboek 1963-1964 - pagina 118

Jaarboek 1963-1964 - pagina 118

Vergelijkend overzicht van de inschrijvingen FACULTEITTheologie Rechten Notariaatsopleiding . Geneeskunde . . . . W i s k u n d e en Natuurwetenschappen Letteren F.rnnomip V e r . F a c . v a n G e n e e sk e n L e t t e r e n , p s y c h . Hped V e r . fac. v a n R e c h t s gel. L e t t ...

1 januari 1963
Jaarboeken
178 woorden
van 68