GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.270 resultaten
Filteren
van 127
1963-01-01
1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 11

1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 11

GELOOF EN WETENSCHAP ORGAAN VAN DE CHRISTELIJKE VERENIGING VAN NATUUR- EN GENEESKUNDIGEN IN NEDERLANDREDACTIE R. L. KRANS, Voorzitter H. R. WOLTJER, Secretaris J. BOOIJ A. L. JANSE DE JONGE G. STERK VAN DE WEG61e jaargang nr 1 januari 1963 ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
38 woorden
1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 12

1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 12

GELOOF EN WETENSCHAP ORGAAN VAN DE CHRISTELIJKE VERENIGING VAN NATUUR- EN GENEESKUNDIGEN IN NEDERLAND „Geloof en Wetenschap" is een uitgave van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland onder redactie van: prof. dr. A. L. JANSE DE JONGE, Amsterdam, voorzitter, prof. dr ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
303 woorden
1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 13

1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 13

WAARDE EN ONWAARDE BIJ TEILHARD DE CHARDIN door M. BRUNA In „Geloof en Wetenschap" vonden we (jg. 1959, pag. 185 e.v.) afgedrukt de rede, door prof. dr. J. Lever in juni van dat jaar te Amsterdam gehouden, onder de titel „Evolutie-perspektief'. Zoals te verwachten was wordt hierin ook de nodige a ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
341 woorden
1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 14

1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 14

2M. BRUNAin elk geval de aandacht waard is. Hij spreekt blijkbaar een breed publiek, gelovigen en ongelovigen, duidelijk aan, waaruit men moet opmaken dat zijn werk in een behoefte voorzag. Bovendien kan men zijn denken zien als „toetssteen" voor de gehele problematiek inzake bijbel ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
404 woorden
1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 15

1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 15

WAARDE EN ONWAARDE BIJ TEILHARD DE CHARDIN3Terecht noemt Lever als een der voornaamste sjmiptomen van mislukking in het denken van de franse jezuiet dat zijn beschouwingen een belangrijk hiaat vertonen in verband met het kwaad, met name het morele kwaad of de zonde. Dit ziet deze na ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
426 woorden
1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 16

1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 16

4M. BRUNAdat, objektief gezien, zijn denken min of meer „rammelt", en licht verwarring kan wekken bij minder deskundige lezers. Dit feit wordt onderstreept door de correcties die Teilhard de Chardin zelf — en niet alleen op dit punt — naderhand in zijn werk aanbrengt, zonder echter ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
422 woorden
1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 17

1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 17

WAARDE EN ONWAARDE BIJ TEILHARD DE CHARDIN5Verder wijzen we hier kort op de invloed van Teilhards „methodische" falen, waar bijv. dr. Segaar op heeft gewezen in het juni-nummer van „Wending". Dit vormt een kwestie op zich, die we hier niet bespreken omdat dit te ver van ons eigenlij ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
398 woorden
1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 18

1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 18

6M. BRUNAZo kan men ook tot pantheïsme komen, maar men bedenke dat de pantheïstische denkrichting bevat ,,une ame naturellement chrétienne qu'il faille baptiser" — ofschoon na een volkomen omvorming in christelijke zin (citaat uit „Mon Univers", 1918). Ook elders heeft de franse jez ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
405 woorden
1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 19

1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 19

WAARDE EN ONWAARDE BIJ TEILHARD DE CHARDIN7staat tot juiste en juist gerichte daden. In zover dus kan ik Teilhard op verschillende punten bijvallen. Maar toch blijven tegen de tendensen in Teilhards „optimisme" bezwaren bestaan ook bij veel katholieken, die ik zelf nogal zwaar weeg. ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
416 woorden
1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 20

1963 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 20

8M. BRUNAtion de l'Homme" (Paris 1956), waarin hij zegt dat wanneer zulk een hoogste eindpunt der Evolutie niet bestond „l'homme, légitimement découragé dans ses exigences les plus fondamentales, s'arrête automatiquement sur place, et refuse d'aller plus loin" (pag. 371—372). — Ter ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
421 woorden
van 127