Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

28 resultaten
Filteren
van 3
De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 13

De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 13

bezit van de Geest het onderpand van deze parousie en de volmacht van zijn zending. Het koppelde deze twee in zijn afkondiging van wat Kasemann „die Satze heiligen Rechts" noemt ^^. In die formuleringen van heilig recht overheerst het schema van een eschatologisch jus tahonis. Er spreekt zich een ...

20 oktober 1964
Rectorale redes
R. Schippers
438 woorden
De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 25

De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 25

Men zou kunnen stellen dat ook op dit ingewikkelde problemenveld van dualisme en twee-rijkenleer de visie van Kasemann op de apocalyptiek in haar betekenis voor de geschiedenis van Jezus, hulp heeft geboden tot verheldering der situatie. De bijbel predikt ons het evangehe. Ook wanneer Jezus spree ...

20 oktober 1964
Rectorale redes
R. Schippers
422 woorden
De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 14

De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 14

van het parallel, ofschoon antithetisch gericht verlopen van de heilsgeschiedenis en de onheilsgeschiedenis, dat zijn criterium en doel vindt in de komst van de Zoon des mensen, Jezus ^'. Op zichzelf is dit resultaat voor een Formgeschichtler tot daar aan toe. Het merkwaardige is, dat Kasemann he ...

20 oktober 1964
Rectorale redes
R. Schippers
411 woorden
De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 15

De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 15

Zuordnung". Wie het zo had leren zien, moest het kerygma over Jezus niet alleen verkondigen, maar ook vertellen. Nu kon het komen tot de onvergelijkbare literatuurvorm der evangeüën, die een levensgeschiedenis vertellen „in eschatologischer Horizont und unter eschatologischer Deutung". En dat moe ...

20 oktober 1964
Rectorale redes
R. Schippers
357 woorden
De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 26

De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 26

in het verzet van de laatste tegen de gedachte, dat Jezus apocalyptische uitspraken zou hebben gedaan en achter zijn zich terugtrekken op het onvergelijkelijk geheim van Jezus. De apocalyptiek is in de kerkgeschiedenis een gevaarUjke zaak gebleken. Er moet toch een reden zijn waarom het geloof da ...

20 oktober 1964
Rectorale redes
R. Schippers
321 woorden
De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 16

De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 16

tatie de neiging heeft geschiedenis te construeren. En deze kritiek moet zo plaats vinden, dat God door het woord zijn macht over de geschiedenis bewijst, „indem er der Macht der Geschichte durch Befreiung zu seiner Gegenwart ein Ende setzt" ^^. Slechts op die manier wordt recht gedaan aan de esc ...

20 oktober 1964
Rectorale redes
R. Schippers
475 woorden
De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 17

De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 17

vaststelbare en controleerbare, zoals deze categorieën gehanteerd worden in de klassieke natuurwetenschap. De knapste mensen kunnen de geschiedenis misverstaan. Het al of niet kunnen omgaan met het vreemde in de geschiedenis is geen kwestie van er mogelijk te dom voor zijn, evenmin als het niet k ...

20 oktober 1964
Rectorale redes
R. Schippers
398 woorden
De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 19

De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 19

Heer en dat is dan voor hem het laatste woord; het moet het ook voor zijn lezers zijn. Zozeer is Jezus dan dezelfde als Christus, dat Paulus in een soort onbevangenheid de ene maal een verwijzing naar een logion van de Heer inleidt met ó Kópioq SiÉTa^ev en een andere maal met TTapayyéXXei ó KÓpio ...

20 oktober 1964
Rectorale redes
R. Schippers
412 woorden
De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 8

De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 8

De evangeliën hebben vele kenmerkende eigenaardigheden. Een daarvan is, dat zij het verhaal van Jezus vertellen als zich afspelend binnen de horizon van de heiüge geschiedenis zoals die in het Oude Testament profetisch wordt verteld. Het eerste boek van het Oude Testament heet Genesis; het eerste ...

20 oktober 1964
Rectorale redes
R. Schippers
422 woorden
De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 9

De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek - pagina 9

te begimien bij de oorsprong van de belijdenis: Jezus is de Messias en vervolgens na te speuren of wat in de teksten der evangeliën staat aan uitspraken van Jezus, de bron dan wel het produkt is van deze belijdenis. Het onderzoek van de evangehën volgens de formgeschichtliche methode is volgens d ...

20 oktober 1964
Rectorale redes
R. Schippers
385 woorden
van 3