742 resultaten
Filteren
van 75
Jaarboek 1974-1975 - pagina 1

Jaarboek 1974-1975 - pagina 1

|i:t. ...

1 januari 1974
Jaarboeken
1 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 1

VU Magazine 1974 - pagina 1

magazine 3e jaargang nr. 1 - januari 1974 losse nummers f 1,50JEZELF! ...

1 januari 1974
VU-Magazine
10 woorden
Jaarboek 1974-1975 - pagina 2

Jaarboek 1974-1975 - pagina 2

...

1 januari 1974
Jaarboeken
1 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 2

VU Magazine 1974 - pagina 2

I Hoechst in NederlandHaemaccel, het bloedplasma-vervangingsmiddel van Hoechst, heeft al vele mensen van een wisse dood gered. Haemaccel is een machtig wapen, bij de bestrijding van levensgevaarlijke shock na ongevallen.Shock bedreigt een mensenleven: Hoechst helpt. Een van de ernst ...

1 januari 1974
VU-Magazine
365 woorden
Jaarboek 1974-1975 - pagina 3

Jaarboek 1974-1975 - pagina 3

vrije universiteit amsterdam jaarboek 1974 - 1975 \s.ou/oi%^^.EJIBUOTHEEKiSR RĆ¼KSUNiVERSilEfT U T P E C H f.RIJKSUNIVERSITEIT 1 ...

1 januari 1974
Jaarboeken
14 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 3

VU Magazine 1974 - pagina 3

mmagazine Het vu-magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voor w/etenschappeiijk onderwijs op gereformeerde grondslag. 'De Vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, met name voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dat aan de Vrije Universiteit plaatsvin ...

1 januari 1974
VU-Magazine
470 woorden
Jaarboek 1974-1975 - pagina 4

Jaarboek 1974-1975 - pagina 4

Inhoud biz. Eredoctores5Bestuur van de Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag7Universiteitsraad8College van Bestuur, College van Dekanen9Rectores Magnifici, Conrectoren10Verslag bestuursbeleid ...

1 januari 1974
Jaarboeken
50 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 4

VU Magazine 1974 - pagina 4

E^HOUD pag. 1 in dit nummer... pag. 2 Inhoud pag. 3 Apocalyptisch 19341974 door dr. C. Rijnsdorp pag. 5 De toekomst van het hoger onderwijs Deel II, door prof. mr. I. A. Diepenhorst pag. 9 Roltheorie 'harder' maken pag. 13 Volgens voorspelling kan Indonesiƫ in '77 opstand verwachten pag. 17 De VU ...

1 januari 1974
VU-Magazine
226 woorden
Jaarboek 1974-1975 - pagina 5

Jaarboek 1974-1975 - pagina 5

biz. PUBLICATIES12 1Faculteit der Godgeleerdheid121Faculteit der Rechtsgeleerdheid12 6Criminologisch Instituut12 9Faculteit der Geneeskunde131Subfaculteit der Tandheelkunde162Faculteit der Wiskunde en Natuurwetens ...

1 januari 1974
Jaarboeken
82 woorden
VU Magazine 1974 - pagina 5

VU Magazine 1974 - pagina 5

Het eerst nodige is dit zware woord 'apocalyptisch' te ontdoen van een valse indrukwekkendheid. Ik denk aan ongeveer de overgang van 1933 naar 1934, veertig jaar geleden dus. Wereldoorlog I en zijn nasleep had de westerse samenleving diep geschokt. Veel was losgewoeld, maar men kon toch menen aan ...

1 januari 1974
VU-Magazine
978 woorden
van 75