688 resultaten
Filteren
van 69
Jaarboek 1984-1985 - pagina 1

Jaarboek 1984-1985 - pagina 1

ST07348je universiteit te amsterdam jaarboek 1984 - 1985 ...

1 januari 1984
Jaarboeken
7 woorden
VU Magazine 1984 - pagina 1

VU Magazine 1984 - pagina 1

•!-• 1 r-11W-^ i^ 1tussen hoop en wanhookwartaal uitneembare bijlage ...

1 januari 1984
VU-Magazine
8 woorden
Jaarboek 1984-1985 - pagina 2

Jaarboek 1984-1985 - pagina 2

J ...

1 januari 1984
Jaarboeken
1 woorden
VU Magazine 1984 - pagina 2

VU Magazine 1984 - pagina 2

Als uw auto u lief is kunt u niet om dit embleem heen. Het ziet er steeds meer naar uit dat de auto, de nationale-melkkoe-vande-overheid, in een fatale wurggreep dreigt te geraken. Dus is het voor iedereen die z'n auto lief heeft, zaak daar zo vroeg mogelijk tegenin te gaan. Lid worden van de KNA ...

1 januari 1984
VU-Magazine
202 woorden
Jaarboek 1984-1985 - pagina 3

Jaarboek 1984-1985 - pagina 3

vrije universiteit te amsterdam jaarboeJi 1984 - 1985 ...

1 januari 1984
Jaarboeken
7 woorden
VU Magazine 1984 - pagina 3

VU Magazine 1984 - pagina 3

Niet abonnee-tv, maar tele-consultatieis nieuw <?02i$ult^tie„.. Als,,nieuw medium" stelt de Media-nota voorom in Nederland abonnee televisie in te voeren. Maar technisch gesproken is dat niets nieuws. Dat^^ 25 jaar geleden ook al. Het kost politici moeite om te ontdekken wat dé informat ...

1 januari 1984
VU-Magazine
247 woorden
Jaarboek 1984-1985 - pagina 4

Jaarboek 1984-1985 - pagina 4

Uitgave: Vrije Universiteit, Amsterdam Samenstelling: Bureau Rector Magnificus Fotografische bijdragen: Audio Visueel Centrum (tenzij anders vermeld) InUchtingen: Dienst Pers en Voorlichting De Boelelaan 1105, Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam Telefoon 020 - 548 26 71 Druk: Grafisch Bedrijf Papyrus ...

1 januari 1984
Jaarboeken
35 woorden
VU Magazine 1984 - pagina 4

VU Magazine 1984 - pagina 4

(Ql(9,m^^^m^^.MAGAZINEHet VU-magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. „De Vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, met name voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dat aan ...

1 januari 1984
VU-Magazine
401 woorden
Jaarboek 1984-1985 - pagina 5

Jaarboek 1984-1985 - pagina 5

inhoud blz. Eredoctores Bestuur van de Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag Universiteitsraad College van Bestuur College van Dekanen Rectores Magnifici, Conrectoren5 7 8 9 9 11Opening der Lessen: Verkort verslag 1984-1985 Rede prof.dr. W. Albeda Die ...

1 januari 1984
Jaarboeken
58 woorden
VU Magazine 1984 - pagina 5

VU Magazine 1984 - pagina 5

Abonnee-tv brengt niets nieuwsGebrekkige kennis in iMedia-debat doet grote kansen missen Mist Nederland de boot op het veelbelovend gebied van de nieuwe media? Eind januari begint de parlementaire behandeling van de Media-nota van het kabinet-Lubbers. Telegraaf en Telefoonwet en Omroepwet ...

1 januari 1984
VU-Magazine
521 woorden
van 69