Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

272 resultaten
Filteren
van 28
Helpende handen - pagina 43

Helpende handen - pagina 43

, , tj } :• IRECHTSZAKENBUNSCHOTEN EN DE COLLECTEBUS. (Van onzen corrcspoEdent). U t r e c h t , 21 April. Gisteren heeft (ie poliüei-schter alhier een kleine belfledigingsaffairc berecht, die Bunachoten de laatste weken in rep cn roer heeft gebracht. De eehtgenoote van den burgemee ...

1 januari 1999
Historische Reeks
Jan de Bruijn
327 woorden
Helpende handen - pagina 14

Helpende handen - pagina 14

HET ONTSTAAN VAN HET VU-PLAN12I937dat de gereformeerden een hechte band met hun universiteit hadden en wisten wat de vu voor hen betekende. Aan de vu werd immers het kader gevormd dat leiding kon geven aan de gereformeerde en antirevolutionaire beweging. Daarmee leverde de un ...

1 januari 1999
Historische Reeks
Jan de Bruijn
365 woorden
Helpende handen - pagina 44

Helpende handen - pagina 44

IN HET STRALENDE LICHT DER42OFFERVAARDIGHEIDlijke Filmcentrale werd verzocht de film te produceren. De kosten van de smalfilm werden op ƒ 2 . 0 0 0 tot ƒ2.500 geraamd. Als bijzonderheid kan verder worden gemeld, dat het camerawerk en de montage in handen waren van filmmaker D ...

1 januari 1999
Historische Reeks
Jan de Bruijn
351 woorden
Helpende handen - pagina 15

Helpende handen - pagina 15

DE V U - F E E S T E N V A NI93OLange tijd had het er naar uitgezien dat niet de wis- en natuurkundige, maar de medische faculteit de vierde faculteit zou worden. Daartoe was reeds in 1907 een eerste aanzet gegeven met de benoeming van de begaafde medicus dr. L. Bouman tot hoogleraa ...

1 januari 1999
Historische Reeks
Jan de Bruijn
386 woorden
Helpende handen - pagina 41

Helpende handen - pagina 41

V U - P L A N ENCRISISJARENhelpsters, die blijkbaar minder overwicht hadden. Het verdiende dan ook aanbeveling dat elk hoofd voortaan niet meer spaarsters zou hebben dan zij zelf kon bezoeken. Behalve door het versterken van de persoonlijke relatie met de spaarsters, - e e n wezenli ...

1 januari 1999
Historische Reeks
Jan de Bruijn
314 woorden
Helpende handen - pagina 12

Helpende handen - pagina 12

WOORD VOORAFloVrije Universiteit, en van het bureau van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwij s te Amsterdam, dat onder leiding staat van de heer J. Slothouber. Ten slotte mag hier met erkentelijkheid melding worden gemaakt van het nuttige commentaar dat verscheid ...

1 januari 1999
Historische Reeks
Jan de Bruijn
111 woorden
Helpende handen - pagina 42

Helpende handen - pagina 42

IN HET STRALENDE LICHT DER40OFFERVAARDIGHEIDWanneer alle vrienden der vu zoo deden, zaten we straks zonder contributies. En daar moet de vu van bestaan. 'k Wilde dus onze broeders en zusters vriendelijk verzoeken er rekening mede te houden, dat hun houding zeer wel verklaarba ...

1 januari 1999
Historische Reeks
Jan de Bruijn
306 woorden
Helpende handen - pagina 13

Helpende handen - pagina 13

i] Het ontstaan van vu-plan 1937DE VU-FEESTEN VAN 1 9 3 0Op 20, 21 en 22 oktober 1930 vierde de Vrije Universiteit haar vijftigjarig bestaan op grootse wijze in Amsterdam. Duizenden belangstellenden waren naar de hoofdstad gekomen om deel te nemen aan de 'toogdagen' van de universit ...

1 januari 1999
Historische Reeks
Jan de Bruijn
277 woorden
Helpende handen - pagina 26

Helpende handen - pagina 26

HET ONTSTAAN VAN HET VU-PLAN24I937slotte dat de Amsterdamse leden van het comité de zaken voorlopig zouden afhandelen. De volgende vergaderingen van het comité, dat in februari en maart nog drie maal bijeen kwam, werden tevens bijgewoond door de administrateur van de Vereenig ...

1 januari 1999
Historische Reeks
Jan de Bruijn
347 woorden
Helpende handen - pagina 10

Helpende handen - pagina 10

WOORD VOORAFhet oog op het jubileum van de Vrije Universiteit in 2005 zal verschijnen. Het gedenkboek zou dus in handen komen van een breed en gevarieerd lezerspubliek. Dit betekende dat het toegankelijk geschreven moest zijn, zonder dat tekort werd gedaan aan de wetenschappelijke eisen di ...

1 januari 1999
Historische Reeks
Jan de Bruijn
301 woorden
van 28