GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

244 resultaten
Filteren
van 25
2004-01-01
Worsteling naar waarheid - pagina 1

Worsteling naar waarheid - pagina 1

Hendrik BlauwendraatWorsteling naar waarheid De opkomst van Wiskunde en Informatica aan de v u ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
8 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 27

Worsteling naar waarheid - pagina 27

DE O P R I C H T I N G V A N DE VUpelijke resultaten en theorieën werd gehecht dan aan 'den woorde Gods', stoorde Kuyper dan ook danig. De theologische faculteiten aan rijksuniversiteiten waren een bouwval geworden, vond hij. De antithese hield ook hier scheiding in tussen de (ongelovige) ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
373 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 18

Worsteling naar waarheid - pagina 18

INLEIDINGO N D E R W E R P VAN DIT BOEKIn dit boek wordt een schets gegeven van de geschiedenis van de afdelingen Wiskunde en Informatica aan de vu. Bij het schrijven ervan heb ik me met genoegen laten leiden door de openingszin van deze inleiding: 'wetenschap zonder vooroordelen is ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
346 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 2

Worsteling naar waarheid - pagina 2

Worsteling naar waarheid ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
3 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 28

Worsteling naar waarheid - pagina 28

DE VU TOTI93ODe Vereeniging staat voor alle onderwijs, dat in hare scholen gegeven wordt, geheel en uitsluitend op den grondslag der Gereformeerde beginselen, en erkent mitsdien als grondslag voor het onderwijs in de Godgeleerdheid de drie Formulieren van eenigheid, gelijk die in de ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
332 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 3

Worsteling naar waarheid - pagina 3

Historische Reeks vu deel 5 Redactieraad: Historische Commissie 2005 Drs. E. Boer Prof. dr. J. de Bruijn Prof. dr. W.Th. M. Frijhoff (vz.) Prof. dr. D.Th. Kuiper Prof. dr. G . } . Schutte Mr. J. L. K. van der Veen Onder redactie van: Dr. A. L. Tervoort ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
39 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 4

Worsteling naar waarheid - pagina 4

Hendrik Blauwendraat Worsteling naar waarheid De opkomst van Wiskunde en Informatica aan de vuUitgeverij Meinema • Zoetermeer ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
14 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 20

Worsteling naar waarheid - pagina 20

INLEIDINGFaculteit verhaald (hoofdstuk [3]). De faculteit ontstond in een periode waarin binnen de gereformeerde wereld beroering over was ontstaan over de relatie tussen wetenschap en geloof, en met name de letterlijke interpretatie van de Bijbel. In hoofdstuk [4] wordt de geschiedenis va ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
347 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 29

Worsteling naar waarheid - pagina 29

DE O P R I C H T I N GV A N DE VUvu heeft gedrukt die nog lang daarna als een spooksel door de universiteitsgebouwen en achterban waarde.EEN HOOGIDEAALKuyper was zich van de onduidelijkheden en moeilijkheden bewust toen hij zijn openingsrede voor de vu, Souverei ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
303 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 5

Worsteling naar waarheid - pagina 5

© 2 0 0 4 Uitgeverij Meinema, Zoetermeer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige an ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
140 woorden
van 25