Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

138 resultaten
Filteren
van 14
1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 1

1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 1

^TChristelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen m Nederland.ORGAAN ONDER^EDJLCTIE VAN VN^^'ttProf. Dr. L. BOUMAN te Utrecht, Voorzitter der Redactie Dr. J. F. REITSMA te Rotterdam, Secretaris der Redactie Dr. RIJK KRAMER te Amsterdam Dr. S. T. HEIDEMA te Amsterdam Dr ...

1 januari 1943
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
43 woorden
1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 2

1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 2

...

1 januari 1943
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
1 woorden
1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 3

1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 3

JAARGANG 1943. Dr JOH. VAN DER SPEK : Het sterven des menschen Dr W. J. A. SCHOUTEN : Nicolaas Copernicus herdacht . Notulen der Vergadering, gehouden op Zaterdag 19 December 1942 in het American-Hotel te Amsterdam J. FOKKENS : Boekaankondiging Dr C. W. SCHEFFER : In Memoriam Dr J. BRUIN . . . . ...

1 januari 1943
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
62 woorden
1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 4

1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 4

...

1 januari 1943
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
1 woorden
1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 5

1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 5

HET STERVEN DES MENSCHEN door Dr. JOH. V A N DER SPEK. ') Den 25sten Maart 1900 hield Hermann Nothnagel, de geniale arts, de laatste Duitsche klinicus, die het geheele gebied van de inwendige geneeskundige beheerscht heeft — zooals er van hem in het voorwoord van den vierden druk gezegd wordt —, ...

1 januari 1943
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
300 woorden
1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 6

1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 6

2 te begiijpen dat de echt natuurlijke, physiologische dood bij den mensch zoo zelden wOrdt aanschouwd De physiologische optermg van de levenskracht, het langzame tenslotte geheel uitdooven van het levensélan, het gestaag meer teruggaan der vitaliteit, tot deze tot nul is gereduceerd, het haast o ...

1 januari 1943
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
245 woorden
1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 7

1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 7

3 Gij weet, dat ook de zielkunde van den ouden dag zich sedert enkele tientallen van jaren in deze nieuwe belangstelhng mag verheugen. ,,La verte Vieillesse" toch, de ongebroken oude dag, kan niet alleen verkregen worden door lichamelijke voorzorgen, en een materiëele dietetiek, — al vanaf Seneca ...

1 januari 1943
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
277 woorden
1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 8

1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 8

4 tenminste deze tegenstelling in den tegenwoordigen tijd nog te handhaven is. W e l is het goed, er zich terstond rekenschap van te geven, dat sterven niet alleen praegnant van beteekenis is, maar ook veelzinnig. Met sterven kan bedoeld worden: het oogenblik — en nu zeg ik het populair -^, waaro ...

1 januari 1943
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
360 woorden
1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 9

1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 9

5 f!e doorstroomings-, en andere, proeven van allerlei overlevende organen, toch nog heel wat anders, dan wat reeds Zwaardemaker ons kon laten zien. Dit langzame ongelijktijdige afsterven van de verschillende organen is een puzzle op zichzelf; ik weet niet, of ik moet zeggen even belangrijk, meer ...

1 januari 1943
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
439 woorden
1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 10

1943 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 10

6 strijd, voor de omstanders een ware verschrikking en pijniging, die hulp bieden niet toelaat; voor den stervende zelf echter vermoedelijk niet die marteling, welke dit scheiden van het leven tot een tragisch beleven maakt voor al, wie het moeten aanschouwen. Doktoren hebben dezen allen in hun p ...

1 januari 1943
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
359 woorden
van 14