Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

44 resultaten
Filteren
van 5
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 11

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 11

HoogEer~ame Heeren Directeuren on~er Vereeniging, HoogAcfitbare Heeren Curatoren de~er Hoogescfioo~ HoogBeleerde Heeren Professoren,:leer6eleerde Heeren Doctoren in onderscheidene wetenschappen, WelEdele Heeren $tudenten, en voorts Gij allen, die fiierfieen ~ijt opgeKomen om door uwe tegen ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
227 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 12

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 12

10vormen in het bewuste menschelijke leven wordt ontstoken, is de betrekking tot de subjectiviteit nergens afwezig. Echter is deze betrekking gevarieerd naar gelang der betrokken zaken. Er is een gradatie van afstand tusschen kennende subjectiviteit en gekende zaak, en deze wordt ons zicht ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
299 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 13

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 13

11tische verwondering niet tot dat stilstaan, dat in de plaats van de vervulling van een practisch doel kan treden. Hoezeer draagt niet de meest primaire grammatische vastlegging van een taal nog geheel en al het karakter van een schema dat practische doeleinden dient. Welk een afstand is ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
309 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 14

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 14

12grip de geheele bewuste activiteit van het taalgebruik is omvat. Het is goed zich in den geest van deze ideeën te verdiepen, want zij bergen een waarheidskern, die bescheiden maaRt. Dat wij, vooral waar het ons zelf aangaat, niet boven ons menschzijn kunnen zweven in de hoogte van het ab ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
313 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 15

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 15

13gevaar. Immers van het natuurlijl<e, concrete van onze eigen taal hebben wij een intuitief weten, dat onvervangbaar is, al is het OOR, gelijR al het onmiddellijRe, een waar Rruis voor het vragende begrip. Er is tweeërlei uiterste mogelijl<heid: onze kennende betrekking tot de eigen ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
285 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 16

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 16

14overtuigende. Achteraf, vanuit een hooger aspect, wordt een dwaling als gemeenschappelijR zichtbaar, en zoo hebben we met meerdere subjectiviteit te doen: de historisch-typische, de individueel-typische en daarnaast de scheppende individualiteit, die telRens de verstarring van het typisc ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
299 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 17

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 17

15band" met individuen en zaken kan secundair gelegd zijn. Indien niet de individualiteit zelf stichtster is van gemeenschap in iederen vorm, waarin mag deze dan wel gegrond zijn? Zooveel is zeker: de gemeenschap, gesteld tegenover het individu, is voor het kennen een zaak van gansch ander ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
291 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 18

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 18

16toeordening van een variabel en een vast moment. De verscheidenheid der talen, die de subjectiviteit omringt, krijgt nu het aspect van iets uiterlijks en toevalligs. De theoretische reflectie ziet er doorheen de eenheid van den geest. Buiten deze gemeenschappelijke steun zouden de poging ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
283 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 19

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 19

17rijRe mate biedt, neemt den geest der onderzoeRers geheel in beslag. Laatste, rad iRa Ie vragen treden bij dezen arbeid nog niet op. Het zijn veelal psychologen, sociologen of Rennistheoretici die zich hiermede bezig houden. Alle deze vragen raRen aan de grenzen der betroRRen wetenschap ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
312 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 20

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 20

18hebben te houden. Evenwel zou bij de gegeven feitelijke differentiatie geen enkele groep zich er aan assimileeren, en dit gezichtspunt heeft bij den opbouw der Europeesche kunsttaal voorgezeten. Zoo ligt hierin de ontoereikendheid van dit produkt der bewuste reflectie, dat niet op de onv ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
296 woorden
van 5