Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

28 resultaten
Filteren
van 3
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 1

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 1

„ AUGUSTINUS' WERK OVER D E CHRISTELIJKE W E T E N S C H A PDR. A .SIZOO ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
17 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 2

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 2

AUGUSTINUS' WERK OVER DE CHRISTELIJKE W E T E N S C H A PREDE UITGESPROKEN TER A A N V A A R D I N G V A N HET A M B T V A N HOOGLEERAAR A A N D E V R I J E U N I V E R S I T E I T TE A M S T E R D A M D E N 24EN M A A R T 1933 DOOR DRA.SIZOONAAMLOOZE VENNOOTSCHAP W. D ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
83 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 3

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 3

Mijne Heeren Directeuren en Curatoren, Professoren en Doctoren, Dames en Heeren Studenten, en Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert, Zeer geachte Toehoorderessen en Toehoordersl In het zevende boek zijner Divinae Institutiones *) voorspelt Lactantius de wereld zware tij ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
315 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 4

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 4

voller verblijfplaats op te zoeken, bewijst de strijd o m het altaar van Victoria, waarin Symmachus en Ambrosius den degen kruisten. E n de besluiten van Theodosius den Grooten, waarbij hij verbood te offeren, de tempels te bezoeken en den beelden eer te bewijzen konden wel uiterlijk heidensche h ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
373 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 5

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 5

i n 1910 onze landgenoot K a r s t e n ze tot een voorwerp van onderzoek: sindsdien hebben verscheidene anderen zijn voorbeeld met groot profijt gevolgd ). D e overige werken van Augustinus echter heeft de philologie, i n het algemeen gesproken, aan de theologen ter bestudeering overgelaten, beha ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
352 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 6

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 6

M a a r dit, oppervlakkig beschouwd, zoo bescheidene hermeneutisch-homiletische handboek beteekent veel meer: ook de auteur zelf heeft er meer mee bedoeld, zooals blijkt uit den titel. M e n zou feil gaan, wanneer men dien vertaalde door ,,Over de Christelijke leer": i n die beteekenis zou de tit ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
371 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 7

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 7

commentaar van Servius en de Saturnalia van Macrobius, die Vergilius , , o m n i u m disciplinarum peritus" n o e m t ) , leeren ons hoe men hem behandelde. Eeuwenlange traditie had, met een conservatisme, dat men wellicht alleen bij het onderwijs aantreft, de methode versteend. H e t hoogere ond ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
363 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 8

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 8

auteurs, en hij ontkent, dat men de ratio rectae honestaeque vitae van de philosophen moet leeren, maar verzekert, dat het onderwijs hierin behoort tot de taak der rhetorica ) . D e philosophie is hiermee geëlimineerd en aan het onderwijs de pit ontnomen. O o k i n de practijk is de welsprekendhe ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
377 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 9

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 9

vernemen we uit het verhaal van Augustinus over zijn eigen studietijd ) . M a a r wilde het Christendom doordringen tot en zijn plaats handhaven i n de sfeer der ontwikkelden, dan moest het, vooral i n een wereld, i n welke de macht van het woord i n zijn uiterlijken v o r m zoo groot was en die ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
390 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Christen, een dankbaar gebruik maken van wat de heidensche wetenschap hun had geboden ) . W a t betreft den uiterlijken vorm, waarin men zijn geschriften giet, is er een schijn van reactie tegen de rhetoriseerende richting: immers men gaat zich beroemen op zijn eenvoudigen stijl. Sidonius karakte ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
402 woorden
van 3