Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

20 resultaten
Filteren
van 2
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 20

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 20

...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
1 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 2

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 2

BENADERINGSPROBLEMEN BIJ I R R A T I O N A L E G E T A L L E N REDE UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G VAN INHET A M B T V A N HOOGLEERAARDE W I S K U N D EA A N DEVRIJEUNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOORDr. J. F. KOKSMA ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
70 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 1

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 1

Van den SchrijverBENADERINGSPROBLEMEN BIJ I R R A T I O N A L E G E T A L L E N REDE UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G VANHET A M B T V A N HOOGLEERAARIN DE W I S K U N D EA A N D E VRIJEUNIVERSITEIT TE A M S T E R D A M OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOOR ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
84 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 3

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 3

Hoogeerzame Heeren Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grond* slag, Edelgrootachtbare Heeren Curatoren der Vrije Universiteit, Hooggeleerde Heeren Professoren, Dames en Heeren Studenten en voorts Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert, Zee ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
211 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 12

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 12

12 Essentieel nu in de verhandeling van Siegel is de posi? tieve wending, die het transcendentiebewijs krijgt; het be? wijs, dat de in de stelling van Lindemann optredende lineaire combinatie ongelijk aan nul is, wordt n.1. uitgevoerd doordat voor de absolute waarde dier lineaire combinatie een p ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
239 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 7

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 7

7 In het algemeen: een reëel getal heet algebraïsch, wanneer het de wortel is eener algebraïsche vergelijking met geheele coëfficiënten. Den kleinsten graad, dien die vergelijking kan bezitten, noemen we den graad van het getal a; men onder? scheidt dus algebraïsche getallen van den len, 2en, 3en ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
249 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 5

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 5

5 rekenkunde, wij zullen dat gebied niet betreden: ik zal U niet lastig vallen met recepten voor het samenstellen van logarithmentafels, doch U eenige beschouwingen geven over de theoretische zijde van het onderwerp „Benaderings? problemen bij irrationale getallen". Het is mijn doel daarbij Uw aa ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
251 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 16

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 16

16 te krijgen als elk met een men verkiest breuk gelijk andere.het volgende. Men kan de getallen V 2 en V 3 rationale breuk net zoo dicht benaderen als en daarbij zorgen, dat de noemer van de eene is aan het quadraat van den teller van deIn deze theorie der Diophantische ongelijkhed ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
254 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 14

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 14

14 die knoopjes den cirkelomtrek tenslotte gelijkmatig overal dicht zullen opvullen. Wat Weyl nu doet, is het volgende. Hij leidt een kenmerk af, waarmede men een willekeurige rij a a , a van irrationale getallen kan onderzoeken. Is het kenmerk van toepassing, kan men n.1. bewijzen, dat een bepaa ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
259 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 18

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 18

18 de arithmetische functie als het ware vooruitgrijpt op een hoogere: de ruimtelijke, evenals het infinitesimaalgetal wijst op een physische eigenschap: de beweging. Z o o blijkt ook hier de eenheid der Schepping. Tevens mag echter in het licht gesteld zijn de groote beteekenis der wiskunde voor ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
262 woorden
van 2