Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

20 resultaten
Filteren
van 2
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 10

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 10

10 Voor we tot andere problemen overgaan, vermeld ik nog, dat uit een door A . Khintchine in 1924 gevonden stelling volgt, dat voor bijna alle getallen de kritieke waarde van den besproken exponent gelijk aan 2 is. Hierin is „bijna alle" op te vatten in den zin van Borel. De onderzoekingen van Po ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
296 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 11

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 11

11 braïsch getal =^= 1, transcendent zijn. Wegens de eenvoudige eigenschappen van machten volgen al deze feiten uit de volgende stelling van Lindemann: Iedere lineaire combinatie van machten met grondtal e en met algebraïsche exponenten en coëfficiënten is steeds ongelijk aan nul. Verondersteld w ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
269 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 12

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 12

12 Essentieel nu in de verhandeling van Siegel is de posi? tieve wending, die het transcendentiebewijs krijgt; het be? wijs, dat de in de stelling van Lindemann optredende lineaire combinatie ongelijk aan nul is, wordt n.1. uitgevoerd doordat voor de absolute waarde dier lineaire combinatie een p ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
239 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 13

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 13

13 waarin naar rationale waarden der onbekenden in verge? lijkingen of ongelijkheden wordt gevraagd, te noemen naar den grooten mathematicus Diophantos van Alexandrië. Daar de door ons beschouwde approximatieproblemen neerkomen op de vraag, of aan bepaalde ongelijkheden kan worden voldaan door ra ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
310 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 1

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 1

Van den SchrijverBENADERINGSPROBLEMEN BIJ I R R A T I O N A L E G E T A L L E N REDE UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G VANHET A M B T V A N HOOGLEERAARIN DE W I S K U N D EA A N D E VRIJEUNIVERSITEIT TE A M S T E R D A M OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOOR ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
84 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 2

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 2

BENADERINGSPROBLEMEN BIJ I R R A T I O N A L E G E T A L L E N REDE UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G VAN INHET A M B T V A N HOOGLEERAARDE W I S K U N D EA A N DEVRIJEUNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOORDr. J. F. KOKSMA ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
70 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 18

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 18

18 de arithmetische functie als het ware vooruitgrijpt op een hoogere: de ruimtelijke, evenals het infinitesimaalgetal wijst op een physische eigenschap: de beweging. Z o o blijkt ook hier de eenheid der Schepping. Tevens mag echter in het licht gesteld zijn de groote beteekenis der wiskunde voor ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
262 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 3

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 3

Hoogeerzame Heeren Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grond* slag, Edelgrootachtbare Heeren Curatoren der Vrije Universiteit, Hooggeleerde Heeren Professoren, Dames en Heeren Studenten en voorts Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert, Zee ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
211 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 4

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 4

ten te vinden; tot hen kwam het probleem in den bekenden vorm van kubusverdubbeling, cirkelquadratuur en dergelijke vraagstukken, die, hoewel thans volledig opgelost, ook nu nog een groote populariteit genieten, een populariteit, die ver? klaard kan worden uit het feit, dat voor de formuleering d ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
297 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 20

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 20

...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
1 woorden
van 2