Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Kuyper-legende - pagina 11

De Kuyper-legende - pagina 11

De theoloog is één figuur, de staatsman een geandere. De journalist is weer een ander type. En een geheel andere persoonlijkheid is de hoogleeraar. Zij hebben Zelfs in hun uiterlijk zijn zij verschillend. geheel verschillende, soms vlak tegenovergestelde karaktereigenschappen, neigingen, gewoonte ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
H.S.S.K.
237 woorden
De Kuyper-legende - pagina 12

De Kuyper-legende - pagina 12

heeft de geniale gedachte Universiteit te stichten, isgehad, een Gereformeerdedaaraan als Hoogleeraar opgetreden en heeft ook een meesterwerk de Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid geschreven. Een specialiteit op onderwijsgebied heeft de leiding op zich genomen van den Schoolst ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
H.S.S.K.
259 woorden
De Kuyper-legende - pagina 13

De Kuyper-legende - pagina 13

:dentieuze symboliek der getallen in Dr. Kuyper's „leven" te wijzen. Hij is geboren in Maassluis. Werkelijk alleraardigst gevonden Want Dr. K u y p e r is immers de organisator van de Antirevolutionaire partij, die zich schrap heeft gezet tegen de beginselen der revolutie, die uit Frankrij ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
H.S.S.K.
251 woorden
De Kuyper-legende - pagina 14

De Kuyper-legende - pagina 14

„land der vreemdelingschappen", dat zoowat geheel door de liberalen ingenomen was. De symboliek der legende is veelzijdig en schiet stralen naar alle kanten. Die naam „Abraham" is werkelijk van even geniale vinding als de naam „Maassluis". Als we dus lezen: „Dr Abraham Kuyper werd den 29^'^ Octob ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
H.S.S.K.
235 woorden
De Kuyper-legende - pagina 15

De Kuyper-legende - pagina 15

:Rotterdamsch koopmansgesiacht. Ook hier is weer groote rijkdom aan symbool. Voor wie legende verstaat en het karakter van het Nederlandsche Calvinisme kent, is het duidelijk, dat een patricische handelsfamilie geen naam met gunstige beteekenis kan hebben. De kenner der historie weet, dat ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
H.S.S.K.
261 woorden
De Kuyper-legende - pagina 16

De Kuyper-legende - pagina 16

Zijn schoonouders hebben natuudijk in eerste lezingen der K u y p e r-legende andere namen gehad, maar, zooals gezegd, door een vergissing, werden de namen derouders voor de schoonouders overgenomen. Dr. Kuyper heeft 9 kinderen gehad, waarvan 2 vroeg gestorven zijn. vinden hier dezelfde ge ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
H.S.S.K.
249 woorden
De Kuyper-legende - pagina 17

De Kuyper-legende - pagina 17

!Natuurlijk doet Dr. Kuyper dat! Aan de Univerte Leiden raadt een volbloed liberaal professor (sic !) hem aan, mede te dingen in een prijsvraag, uitgeschreven door de toen niet minder volbloed-liberale betreffende het kerkelijk Groninger Universiteit, vraagstuk ten tijde van C a 1 v ij n e ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
H.S.S.K.
279 woorden
De Kuyper-legende - pagina 18

De Kuyper-legende - pagina 18

9 Augustus 1863vouden van3.Beesd. 3 X 6inEnZoowel 9 is18.Enals 1+6zijn veel-8is9.In(weer die 7!) komt Dr. Kuyper in Utrecht. Alles symbolische getallen. Dat heele trekken van Bee ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
H.S.S.K.
254 woorden
De Kuyper-legende - pagina 19

De Kuyper-legende - pagina 19

DenDecember van 1877 (3 zevens voor één) vereerste nummer van „De Heraut". Op 21 =: 3) October (weer die maand October) van 1879 en 1 + 8 9) opent hij de lessen aan de Vrije7^schijnt (2+19, 7,het=Universiteit met een magistrale rede „ ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
H.S.S.K.
238 woorden
De Kuyper-legende - pagina 20

De Kuyper-legende - pagina 20

;historie soms met de handen in 't haar, de legende kent geen problemen. Haar deur staat wagenwijd open al wie haar doel kan dienen, mag binnenkomen en krijgt een plaats. Het bekendste Calvinistische geslacht in Vlaanderen, en dat het meest tot de verbreiding der Calvinistische beginselen, ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
H.S.S.K.
249 woorden
van 3