Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

48 resultaten
Filteren
van 5
De bronnen van het privaatrecht - pagina 23

De bronnen van het privaatrecht - pagina 23

21 volksrecht en Overheidsrecht, allicht wel de neteligste van de drie, die ik stelde. Ik merk daarbij vooraf op, dat buiten mijn betoog valt de taak, die de rechter heeft te vervullen krachtens de wet zelf, wanneer allerlei opzettelijk soepel gestelde termen de beslissing aan zijn oordeel opdrag ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
327 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 19

De bronnen van het privaatrecht - pagina 19

17 Het antwoord op de eerste vraag levert betrekkelijk de minste moeilijkheid op. De verhouding van de Overheid tegenover het volksrecht is een dubbele. Vooreerst mag zij nooit het volksrecht wijzigen dan met toestemming der volksgenooten zelf. Dit is een oud Germaansch rechtsbeginsel. De lex ter ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
319 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 31

De bronnen van het privaatrecht - pagina 31

29 den billijkheids-uitweg acht. De wet van '55 op het vereenigingsrecht is Overheidsrecht en bij het proces over de vereeniging, die den termijn der rechtspersoonlijkheid liet verstrijken, was het juist, dat de rechter strict recht toepaste, maar had er een orgaan der billijkheid behooren te bes ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
319 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 20

De bronnen van het privaatrecht - pagina 20

18 lijk, hetzij bedektelijk. Om een paar voorbeelden uit onzen tijd te noemen: het Wetboek van koophandel bepaalt, dat wissels worden geaccepteerd door op den wissel te stellen een of meer woorden, die een acceptatie inhouden en deze formule te onderteekenen. Het levend volksrecht accepteerde wis ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
319 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 16

De bronnen van het privaatrecht - pagina 16

H gevreesden naam erkend. Maar of men nu van algemeene rechtsbeginselen, rechtsgevoel, natuurrecht, „richtiges Recht", redelijkheid, billijkheid of wat dan ook spreekt, algemeen erkend wordt, dat er een macht is, sterker en hooger dan het positieve recht, die, om practisch beter en vlotter te kun ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
317 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 41

De bronnen van het privaatrecht - pagina 41

39 mogelijk vast en duidelijk worden geformuleerd en van eene formeele geboorte-acte voorzien, dat is, tot positief recht gemaakt. Dat geschiedt in de gewoonte, dat geschiedt door de wetgeving, dat geschiedt bij het rechterlijk vonnis, daarbij oefenen de historie, de aard der zaak en bewuste begi ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
313 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 37

De bronnen van het privaatrecht - pagina 37

35 het recht was. De oudere, realistische richting sloot zich aan bij den Germaanschen gedachtengang en transponeerde dien in het metaphysische aldus, dat de lex naturalis was te beschouwen als een van den wil onafhankelijke „actus intellectus", een „lex indicativa", waarbij God niet als wetgever ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
311 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 8

De bronnen van het privaatrecht - pagina 8

6 maar als zoodanig genomen, gewrochten zijn eener richtige rechtspolitiek? T o t op den jongsten tijd gaat men door, om nieuwe wetboeken tot stand te brengen, maar het probleem is daarmede niet opgelost. Men laat wel den wetgever thans betrekkelijk met rust, men spreekt meer over de vraag hoe da ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
311 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 28

De bronnen van het privaatrecht - pagina 28

26 zijn gecodificeerd. In zooverre staan beide gelijk. Maar daarmee houdt de overeenstemming van des rechters taak tegenover die beide op. Tegenover het volksrecht staande, heeft hij tevens de vraag te overwegen, of het voorschrift van het volksrecht in het concrete geval, dat aan zijn oordeel wo ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
310 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 39

De bronnen van het privaatrecht - pagina 39

37 Bastille met haar „lettres de cachet" en in „Ie pare aux cerfs" een al te aanschouwelijke gestalte aangenomen, dan dat men niet weer eens een middel zou beproeven om tot beter standpunt te geraken. Dat meende men nu gevonden te hebben in het dogma van den almachtigen wetgever met zijn beide ha ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
308 woorden
van 5