Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

48 resultaten
Filteren
van 5
De bronnen van het privaatrecht - pagina 48

De bronnen van het privaatrecht - pagina 48

iim_j ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
1 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 47

De bronnen van het privaatrecht - pagina 47

IMil ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
1 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 46

De bronnen van het privaatrecht - pagina 46

^44 intellect en sentiment in hun vlotte functie komen vertroebelen. Geheel ben ook ik daaraan niet ontkomen, maar dat het zoo weinig is geschied, dank ik zeker niet het minst aan de ongemeene welwillendheid, waarmede mijn ambtgenooten mij bij de waarneming van mijn taak zijn tegemoet geko ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
249 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 45

De bronnen van het privaatrecht - pagina 45

43 gezamenlijk getal der ingeschrevenen 31 bedroeg. Onder dezen waren 23 theologen, 6 juristen, 1 literator en 1 medicus. Promotie's hadden plaats: 3 in de theologie, 4 in de rechten, samen 7. Doctorale examens met gunstigen afloop werden afgelegd: in de theologie 3, in de rechten 4, in de letter ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
288 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 44

De bronnen van het privaatrecht - pagina 44

42 en de heer Krap werd gekozen om dit verlies te vergoeden. Hij is voor ons een oude bekende, dien wij met hartelijke vreugde in onzen kring zien terugkeeren. In het Curatorium werd de vacature-Franssen vervuld door de keuze van onzen oud-Curator Mr. Th. Heemskerk. Ik behoef hem wel niet te zegg ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
298 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 43

De bronnen van het privaatrecht - pagina 43

Het academisch jaar, dat heden eindigt, kenmerkte zich door de rustigheid, waarmee het verliep. Het leverde ganschelijk geen groote momenten op noch in bonam, noch ook, gelukkig, in malam partem. Vandaar, dat de annalen, die ik had te schrijven, ongemeen kort konden zijn. W a t het geestelijk lev ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
201 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 42

De bronnen van het privaatrecht - pagina 42

40 Met de gerechtigheidsidee in het recht wordt dan tegelijk de waarheid herwonnen. De rechter zal dan niet langer op valsche doctrinaire gronden onrecht behoeven te doen en zoo den rechtseisch ten volle kunnen dienen, hij zal ook niet langer, als hij recht wil doen, de waarheid behoeven te vermo ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
299 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 41

De bronnen van het privaatrecht - pagina 41

39 mogelijk vast en duidelijk worden geformuleerd en van eene formeele geboorte-acte voorzien, dat is, tot positief recht gemaakt. Dat geschiedt in de gewoonte, dat geschiedt door de wetgeving, dat geschiedt bij het rechterlijk vonnis, daarbij oefenen de historie, de aard der zaak en bewuste begi ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
313 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 40

De bronnen van het privaatrecht - pagina 40

38 grond dier wet getracht een systematisch-dogmatisch geheel te maken, waarmee wat soepeler te werken viel, dan met de wet zelf. Maar in plaats van de boeien van het historisme, die men pas had afgeschud, kreeg men nu de kluisters van het begrip, die niet minder knelden. Alras werd algemeene jur ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
303 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 39

De bronnen van het privaatrecht - pagina 39

37 Bastille met haar „lettres de cachet" en in „Ie pare aux cerfs" een al te aanschouwelijke gestalte aangenomen, dan dat men niet weer eens een middel zou beproeven om tot beter standpunt te geraken. Dat meende men nu gevonden te hebben in het dogma van den almachtigen wetgever met zijn beide ha ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
308 woorden
van 5