Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

48 resultaten
Filteren
van 5
De bronnen van het privaatrecht - pagina 9

De bronnen van het privaatrecht - pagina 9

7 inhalt"? Met een wetboek van eeuwen oud redt men zich in het hooge Noorden even goed — of even slecht? — als in Frankrijk met een van 100 en in Duitschland met een van 10 jaar oud. En de rechtsspraak? Of ze is doctrinair en houdt zich werkelijk aan de wet, maar dan lijdt het rechtsleven de scha ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
303 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 23

De bronnen van het privaatrecht - pagina 23

21 volksrecht en Overheidsrecht, allicht wel de neteligste van de drie, die ik stelde. Ik merk daarbij vooraf op, dat buiten mijn betoog valt de taak, die de rechter heeft te vervullen krachtens de wet zelf, wanneer allerlei opzettelijk soepel gestelde termen de beslissing aan zijn oordeel opdrag ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
327 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 10

De bronnen van het privaatrecht - pagina 10

8 hangselen door de Overheid opgeteekend. Daarbuiten geldt geen recht dan wanneer de wet zelf uitdrukkelijk daarnaar verwijst, zoodat, wat dan als recht geldt, eigenlijk zijn kracht van positief recht alleen ontleent aan dezelfde wet, en dus is wettelijk recht van den tweeden graad. Naar dit wett ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
303 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 32

De bronnen van het privaatrecht - pagina 32

30 om de rechtsontwikkeling in bepaalde richting bewust vooruit te stuwen. Maar als het toe te passen recht óf moreel indifferent is óf berust op principes, die algemeen volksbezit zijn, hetzij van het geheele volk of van den kring, dien het aangaat, dan is hij de man, om door geleidelijke voort- ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
296 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 11

De bronnen van het privaatrecht - pagina 11

9 wat ze wilden behoudens wat wij thans noemen de openbare orde en de goede zeden. Voor ons modern verbintenissenrecht geldt deze autonomie nog als het hoofdbeginsel, waarop het rust, artikel 1374 B. W . erkent het nog met zoovele woorden. Naast en door deze bewuste rechtsvorming liep de onbewust ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
290 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 24

De bronnen van het privaatrecht - pagina 24

22 wordt zijn handelwijze door het rechtsbewustzijn ten volle gehonoreerd. Hoe komt dit nu, dat de ééne maal de rechter •— zij het dan ook in verschillenden vorm ter wille der wettelijke theorie — wèl de billijkheid der wet beoordeelt en die wet voor zooveel noodig ter zijde schuift, en de andere ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
297 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 40

De bronnen van het privaatrecht - pagina 40

38 grond dier wet getracht een systematisch-dogmatisch geheel te maken, waarmee wat soepeler te werken viel, dan met de wet zelf. Maar in plaats van de boeien van het historisme, die men pas had afgeschud, kreeg men nu de kluisters van het begrip, die niet minder knelden. Alras werd algemeene jur ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
303 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 41

De bronnen van het privaatrecht - pagina 41

39 mogelijk vast en duidelijk worden geformuleerd en van eene formeele geboorte-acte voorzien, dat is, tot positief recht gemaakt. Dat geschiedt in de gewoonte, dat geschiedt door de wetgeving, dat geschiedt bij het rechterlijk vonnis, daarbij oefenen de historie, de aard der zaak en bewuste begi ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
313 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 42

De bronnen van het privaatrecht - pagina 42

40 Met de gerechtigheidsidee in het recht wordt dan tegelijk de waarheid herwonnen. De rechter zal dan niet langer op valsche doctrinaire gronden onrecht behoeven te doen en zoo den rechtseisch ten volle kunnen dienen, hij zal ook niet langer, als hij recht wil doen, de waarheid behoeven te vermo ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
299 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 43

De bronnen van het privaatrecht - pagina 43

Het academisch jaar, dat heden eindigt, kenmerkte zich door de rustigheid, waarmee het verliep. Het leverde ganschelijk geen groote momenten op noch in bonam, noch ook, gelukkig, in malam partem. Vandaar, dat de annalen, die ik had te schrijven, ongemeen kort konden zijn. W a t het geestelijk lev ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
201 woorden
van 5