Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

25 resultaten
Filteren
van 3
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 1

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 1

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen Openbare les gehouden den 12en December 1914 aan deVrije Universiteit te Amsterdam doorF. J. ]. Buytendijk, Lector in de Algemeene Biologie.J. H, Kok ~ 1915 - KampenArts ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
26 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 2

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 2

De energetischeBeseüouwingder Levensverschijnselen Openbare les gehouden den 12en December 1914 aan deVrije Universiteit te Amsterdam doorF. J. J. Buytendijk, Lector in de Algemeene Biologie.J. H, Kok - 1915 - KampenArts ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
25 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 3

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 3

De energetische beschouwing dep levensverschijnselen.Dames en Heeren ! Drang tot wetenschap is de verwondering. ) En verwonderd is de mensch, wanneer hij met ontroering het leven beschouwt, dat hem eiken dag in plant en dier, in schier oneindige weelde van vormen omringt; verwonderd over h ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
243 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 4

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 4

4ontstaan zijn uit het denkend beschouwen van de verschijnselen des levens. De biologische feiten behooren dus tot de grondslagen van alle hypothesen, welke op den mensch naar verstand en hart beslag hebben gelegd, welke zijn gedragslijn hebben bepaald, zijn oordeel en zijn waardeering, zo ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
317 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 5

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 5

5het begrip kracht, ontleend aan onze directe eenvoudige levenservaring. Energie noemt men in het dagelijksch leven de mate van arbeid, waartoe iets of iemand in staat is. Deze inhoud behoudt het begrip energie ook in het natuurwetenschappelijk en philosofisch spraakgebruik. Zoo definieert ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
310 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 6

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 6

6de grond moet gezocht worden in de wisselende verhoudingen der dingen. Deze relaties zijn de voorwaarden voor de ontwikkeling der werkzaamheid der krachten. De oorzaak van iets kan dus niet meer worden gedacht als uitsluitend opgaande in de werkzaamheid der dingen, maar deze werkzaamheid ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
323 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 7

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 7

7het begrip energie, en zoo wordt het energetisme reeds door een oppervlakkige beschouwing der psychische verschijnselen weerlegd. Onze energetische beschouwing der levensverschijnselen moet zich dus beperken tot de stoffelijke verschijnselen en wij willen ons voor alles de vraag voorlegge ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
310 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 8

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 8

8het eigenlijke constantie-principe, dat echter met elk qualitatief energetisme onvereenigbaar is. Het constantie-principe eischt toch, dat alle energiesoorten in wezen één energievorm zijn en wel mechanische energie of in ieder geval zonder rest in dezen eenen energievorm kunnen worden om ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
315 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 9

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 9

9staan met naar het bekende werk van B U S S E ) te verwijzen, waar de meest verschillende opvattingen van deze wisselwerking worden uiteengezet in overeenstemming met het aequivalentie-principe der eerste warmtewet. Deze uiteenzettingen gelden natuurlijk evenzeer, indien men de werking de ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
326 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 10

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 10

10 machine is gerealiseerd, bepaald de richting en grootte der energie-omzettingen. Daar de voorstelling onhoudbaar is om de natuurdingen uitsluitend als energievormen op te vatten, zoo zal men noodzakelijkerwijze bij een volledige natuurverklaring iets moeten aannemen, dat het wezen der dingen b ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
326 woorden
van 3