GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De herziening van het physische causaliteits-beginsel
1952-10-20
De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 1

De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 1

t1.72DE HERZIENING VAN HET PHYSISCHE CAUSALITEITS-BEGINSEL REDE UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DE DIES NATALIS DER VRIJE UNIVERSITEIT OP 20 OCTOBER 1952 DOOR DE RECTOR MAGNIFICUSDr G. J. SIZOOJ. H. KOK N.V. KAMPEN ...

Rectorale redes
G.J. Sizoo
32 woorden
De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 2

De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 2

J^ ...

Rectorale redes
G.J. Sizoo
1 woorden
De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 3

De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 3

DE HERZIENING VAN HET PHYSISCHE CAUSALITEITS-BEGINSEL REDE UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DE DIES NATALIS DER VRIJE UNIVERSITEIT OP 20 OCTOBER 1952 DOOR DE RECTOR MAGNIFICUSDr G. J. SIZOOJ. H. KOK N.V. KAMPEN ...

Rectorale redes
G.J. Sizoo
31 woorden
De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 4

De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 4

ARCHIEF ven de EI!:L!CTHr_:i< der V!\:;£ UNlVERSilEiT Nummer:/.. /^ I ...

Rectorale redes
G.J. Sizoo
12 woorden
De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 5

De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 5

Mijne Heren Directeuren der Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, Mijne Heren Curatoren der Vrije Universiteit, Mevrouw, Mijne Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten, Dames en Heren Studenten, en voorts gij allen, die de viering van de Dies Natalis der Vrije Universiteit m ...

Rectorale redes
G.J. Sizoo
291 woorden
De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 6

De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 6

Met de voltooiing der analytische mechanica, met de thermo-dynamica en de statistisch-mechanische verklaring der warmteprocessen, met de veldtheorie der electromagnetische verschijnselen en de electronentheorie der materie, scheen deze klassieke natuurkunde tegen het einde van de vorige eeuw alle ...

Rectorale redes
G.J. Sizoo
424 woorden
De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 7

De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 7

vragen voor enige beschouwingen over De herziening van het physische causaliteitsbeginsel. Een nadere bepaling van de inhoud die het causaliteitsbeginsel in de klassieke physica had verkregen is daartoe allereerst vereist. De gebruikehjke formulering, nl. „dat de toestand van een physisch systeem ...

Rectorale redes
G.J. Sizoo
420 woorden
De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 8

De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 8

voegd, zodanig dat wanneer alle intipulsen nul zijn op één na, alleen de aan deze impuls toegevoegde coördinaat verandert. In de impulsen ligt dus inderdaad de beweging, in het algemeen de verandering, besloten, waarom wij ze kinetische observabelen mogen noemen. Voor elk physisch systeem, dat me ...

Rectorale redes
G.J. Sizoo
463 woorden
De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 9

De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 9

Daartoe is noodzakelijk en voldoende, dat deze dynamische observabelen op elk moment op ondubbelzinnige wijze worden bepaald door de statische en kinetische observabelen, anders gezegd, de krachten moeten eenduidige functies zijn van de coördinaten en impulsen. Uitgaande van een gegeven toestand ...

Rectorale redes
G.J. Sizoo
422 woorden
De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 10

De herziening van het physische causaliteits-beginsel - pagina 10

dat zij geen physische werking heeft, kan samenvattend worden gezegd, dat volgens de opzet der klassieke physica alle waarneembare veranderingen in een gesloten systeem moeten kunnen worden afgeleid uit vwskundige betrekkingen tussen de dynamische observabelen, dat zijn dus de flucties van de kin ...

Rectorale redes
G.J. Sizoo
422 woorden
van 3