Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

45 resultaten
Filteren
van 5
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 31

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 31

over dit plan geschreven; hij noodigde hem uit naar Londen te komen en in eigen persoon met zijn raad hem te dienen. De toon van den brief toont echter, dat Melanchthon hierin weinig zin had en dat zal ook wel de oorzaak geweest zijn, dat Cranmer het plan destijds rusten liet. De brief van Cranme ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
481 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 35

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 35

Synode te houden in 1581, zooals blijkt uit het besluit der Middelburgsche Synode van 1581: „Als de Synodus Oecumenica vergaderd zal worden, zoo zal uit elke particuliere Synode één beschreven worden om legatos ad synodum oecumenicam te deputeeren" (Rutgers, Acta van de Ned. Synode, blz. 363, 364 ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
479 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 29

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 29

komen in de ecclesia universalis. Ik mag er daarom wel op wijzen, hoe Dr A. Kuyper in zijn Tractaat der Reformatie blz. 77 tegen die opvatting is opgekomen en gezegd heeft, dat „een Kerk niet op zich zelve mag blijven staan, daar zij niet de Kerke Christi is, maar slechts eene openbaring van de K ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
478 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 42

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 42

Jacobus, aan den Engelschen gezant en aan verschillende leden der Synode. De brief aan Carleton is te vinden in diens Lettres, Mémoires et Negociations I lp. 890. Hij wilde één Confessie saamgesteld uit de Confessies van Engeland, Frankrijk, de Palts, Zwitserland, waarin geen melding zou gemaakt ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
476 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 37

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 37

omnibus fidei Christianae articulis Consensus. Op dit Catholicus wordt ook in de Praefatio telkens nadruk gelegd. ) Du Moulin stond bij Koning Jacobus in blakende gunst, omdat hij twee geschriften geschreven had om hem te verdedigen en diens geschrift Vindiciae juris regum in 't Fransch vertaald ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
468 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 43

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 43

aan den Bisschop en Scultetus van de Palts gevraagd had een concept van zulk een Generale Confessie op te stellen. Zoodra ze dit gedaan hadden en 't concept door de voornaamste leden der Synode was goed­ gekeurd, zou een copie gezonden worden naar den Koning van Engeland, die daarin naar welgeval ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
467 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 34

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 34

deelt en Datheen er van zegt in zijn Notulen, maar ook aan een brief door Datheen, Tossanus en Copius December 1577 aan Zanchius geschreven, waarin ze hem herinnerden aan wat door het Convent besloten was (Zanchius Epistolarum t. II, p. 192). Deze brief vult belangryk aan hetgeen Hospinianus en D ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
461 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 44

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 44

Synode te Dordt 1574 gehouden moest Taffijn echter mededeelen, dat hij over deze zaak aan Beza had geschreven, maar geen antwoord had gekregen. Daarom zullen ook wij, besloot de Synode, de Fransche Confessie niet onderteekenen (Rutgers, Acta der Nat. Synodes blz. 134). In de Christlicke und Schri ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
461 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 38

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 38

vereeniging van alle Protestanten, dan wel zijn eigen sterke liefde voor de eenheid der Kerk laat ik in het midden. Maar Arminiaansch gezind was Du Moulin daarom zeker niet. Dat blijkt wel uit zijn Anatome Arminianismi, een geschrift, waarin hij het Arminianisme veroordeelde, en dat hij reeds voo ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
460 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 41

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 41

Nassau-Wetteravische Correspondentie in het oorspronkelijke concept niet genoemd werden en er eerst later aan zijn toegevoegd. Volgens de Remonstranten in hun Nulliteyten der Dordtsche Synode, blz. 94, was dit weglaten met opzet geschied, omdat de Commissie ze te partijdig achtte. Daartegenover h ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
452 woorden
van 5