Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

45 resultaten
Filteren
van 5
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 45

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 45

1*/ ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
1 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 1

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 1

CBDE KATHOLICITEIT DER GEREFORMEERDE KERKEN AFSCHEIDSCOLLEGE 1 JUNI 1937 DOORDr H. H. KUYPER Em.HoogleeraarUITGAVE VAN J. H. KOK N.V. T E KAMPEN ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
17 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 2

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 2

DE KATHOLICITEIT DER GEREFORMEERDE KERKEN AFSCHEIDSCOLLEGE 1 JUNI 1937 DOORDr H. H. KUYPER Em.HoogleeraarUITGAVE VAN J. H. KOK N.V. T E KAMPEN ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
17 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 3

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 3

WOORD VOORAF. Op vriendelijk verzoek van verschillende zijden tot mij gekomen geef ik hiermede mijn afscheidscollege in druk, dat ik Dinsdag 1 Juni in het Paedalogisch Instituut heb gehouden voor een be­ langstellend gehoor, over de Katholiciteit der Gereformeerde Kerken, waarbij het mij vooral t ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
263 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 27

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 27

niet voor één volk, maar zooals ook de oude Universiteiten voor heel het corpus Christianum, onder alle volken verspreid. Dat ik aan deze School zooveel jaren heb mogen arbeiden is het grootste voorrecht mij gegund. En al weet ik zeer wel, dat ik die taak met zwakheid heb vervuld, dat menig ideaa ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
281 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 5

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 5

Concordiae niet aan te nemen, maar een oecumenisch concilie van alle evangelischen te doen saamkomen ten einde de eenheid der Kerk te bewaren, en die hen dreef om in hun Harmonia Confessionum niet alleen de Gereformeerde maar ook de oudLuthersche symbolen op te nemen, teneinde den consensus catho ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
284 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 6

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 6

Toen ik onlangs M. H. een Roomsch scribent sprak, die zich bij mij aandiende als Katholiek, heb ik hem geantwoord, dat ook ik Katholiek was maar Gereformeerd Katholiek * ) . Om het mis­ bruik, dat de Roomsche Kerk van dit woord gemaakt had, moge Luther in zijn Catechismus het Katholiek door Chris ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
298 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 12

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 12

overeenstemming te komen, ie) Bij de Luthersche vorsten vonden deze voorstellen echter weinig gehoor; beleefd maar beslist werden ze afgewezen. Maar de Paltsgraaf Johan Casimir, de ijverige voorvechter der Calvinisten, besloot in overleg met Philip Sidney een uitnoodiging te zenden aan de Vorsten ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
323 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 23

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 23

Fransche Kerken, met welke onze Nederlandsche Kerken zich het nauwst verbonden voelden en die op de lijst der uitnoodigingen daarom een eereplaats kregen terstond na den Koning van Engeland, door Koning Lodewijk XIII verhinderd werden naar Dordt te gaan, zelfs met bedreiging van doodstraf, indien ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
330 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 8

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 8

van het Evangelie, zou daardoor worden belemmerd. Hij wilde daarom, dat er een Synode zou gehouden worden, waaraan de vroomste en knapste geleerden uit de Evangelische Kerken in Duitschland, Frankrijk en Zwitserland zouden deelnemen, om gezamenlijk één Confessie op te stellen, aan Gods Woord ont­ ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
332 woorden
van 5