Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

45 resultaten
Filteren
van 5
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 45

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 45

1*/ ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
1 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 44

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 44

Synode te Dordt 1574 gehouden moest Taffijn echter mededeelen, dat hij over deze zaak aan Beza had geschreven, maar geen antwoord had gekregen. Daarom zullen ook wij, besloot de Synode, de Fransche Confessie niet onderteekenen (Rutgers, Acta der Nat. Synodes blz. 134). In de Christlicke und Schri ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
461 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 43

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 43

aan den Bisschop en Scultetus van de Palts gevraagd had een concept van zulk een Generale Confessie op te stellen. Zoodra ze dit gedaan hadden en 't concept door de voornaamste leden der Synode was goed­ gekeurd, zou een copie gezonden worden naar den Koning van Engeland, die daarin naar welgeval ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
467 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 42

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 42

Jacobus, aan den Engelschen gezant en aan verschillende leden der Synode. De brief aan Carleton is te vinden in diens Lettres, Mémoires et Negociations I lp. 890. Hij wilde één Confessie saamgesteld uit de Confessies van Engeland, Frankrijk, de Palts, Zwitserland, waarin geen melding zou gemaakt ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
476 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 41

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 41

Nassau-Wetteravische Correspondentie in het oorspronkelijke concept niet genoemd werden en er eerst later aan zijn toegevoegd. Volgens de Remonstranten in hun Nulliteyten der Dordtsche Synode, blz. 94, was dit weglaten met opzet geschied, omdat de Commissie ze te partijdig achtte. Daartegenover h ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
452 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 40

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 40

Gereformeerde Kerken in Nederland tegen het houden van zulk een Oecumenische Synode zelf bezwaar hadden of het belang daarvan niet inzagen. Op de Synode te Middelburg 1581, zooals ik vroeger aantoonde, hebben ze zich zelfs terstond bereid verklaard, toen er sprake was van het houden van zulk een ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
439 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 39

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 39

publiceerd is, zeer ingenomen. Hij kon zich daarbij ook beroepen op Koning Jacobus en den Paltsgraaf, die evenzeer zulk een generale Synode van alle Gereformeerde Kerken wilden. Wat men van andere zijde beweerde, dat een Nationale Synode genoeg was, omdat het ge­ schil alleen de Gereformeerde Ker ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
435 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 38

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 38

vereeniging van alle Protestanten, dan wel zijn eigen sterke liefde voor de eenheid der Kerk laat ik in het midden. Maar Arminiaansch gezind was Du Moulin daarom zeker niet. Dat blijkt wel uit zijn Anatome Arminianismi, een geschrift, waarin hij het Arminianisme veroordeelde, en dat hij reeds voo ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
460 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 37

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 37

omnibus fidei Christianae articulis Consensus. Op dit Catholicus wordt ook in de Praefatio telkens nadruk gelegd. ) Du Moulin stond bij Koning Jacobus in blakende gunst, omdat hij twee geschriften geschreven had om hem te verdedigen en diens geschrift Vindiciae juris regum in 't Fransch vertaald ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
468 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 36

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 36

zou besloten zijn op de Fransche Synodes te Sainte Foy en te Figeac en dat dit plan Genève en Zurich verontrust had. Hier geldt: quot verba tot errores. De Confessie door Zanchius opgesteld is geen „harmonie", maar een geheel nieuwe Confessie en het besluit om zulk een nieuwe Confessie op te stel ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
427 woorden
van 5