Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

45 resultaten
Filteren
van 5
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 11

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 11

kunnen heelen, was gestorven, evenals Calvijn. De simiae Lutheri, de apen van Luther, zooals Calvijn ze noemde, hadden vrij spel gekregen. Met steeds wassend ongenoegen zagen ze, hoe het Calvinisme in Duitschland veld won en de eene land­ streek na de andere veroverde, terwijl zij zelf door onder ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
335 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 12

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 12

overeenstemming te komen, ie) Bij de Luthersche vorsten vonden deze voorstellen echter weinig gehoor; beleefd maar beslist werden ze afgewezen. Maar de Paltsgraaf Johan Casimir, de ijverige voorvechter der Calvinisten, besloot in overleg met Philip Sidney een uitnoodiging te zenden aan de Vorsten ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
323 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 13

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 13

om deze Confessie op te stellen en hoe ze daarna aan de Kerken meegedeeld en door haar goedgekeurd zou worden. Het Convent, dat slechts twee dagen duurde, besloot, wat den eersten voorslag betreft, namens de Gereformeerde Kerken een smeekbrief te zenden aan alle Evangelische vorsten in Duitschlan ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
345 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 14

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 14

Canonieke boeken der Schrift en vervolgens over de verschillende loei: God, Schepping, Voorzienigheid enz. handelen. Wel zou men echter alles vermijden, waardoor de aanhangers van de Augsburgsche Confessie, die haar zuiver beleden, verbitterd en nog meer van onze Kerken vervreemd zouden worden; z ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
346 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 15

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 15

bezwaar had, tegen wat Zanchius aan 't slot van zijn Confessie gezegd had over het bisschoppelijke regiment, de successie der bisschoppen en hun macht. Al drukte hij zich wel voorzichtig uit, evenals Calvijn in zijn Institutie, hij wees er toch op, dat het bisschopsambt geen grond had in de Schri ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
345 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 16

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 16

Boheemsche, de Fransche, de Engelsche en de Nederlandsche Confessie, terwijl daaraan nog toegevoegd werden de Augsburgsche Confessie, de Saksische, de Wurtembergsche en de Zwabische, om daarmede de overeenstemming te laten zien met de sym­ bolen der Luthersche Kerk, welke daarmede dus erkend werd ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
340 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 17

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 17

neemt en strekt dit zelfs uit tot de Grieksche Kerk, waar er hoop op toenadering met deze Kerk bestond. En tegelijk toont ze, hoe vast haar fundament gelegd is in de Schrift en hoe ze zich één voelt met heel de oude Christelijke Kerk door haar concilies en kerkvaders vertegenwoordigd. Een derde p ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
360 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 18

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 18

omdat het op de Synode van Dordt, zij het achter de schermen, een zekere rol gespeeld heeft. Al zou het te veel gevergd zijn dit uitvoerige plan in al zijn onderdeden weer te geven, op de hoofdpunten mag ik u wel wijzen ). Als fundamenteel princiep werd vooropgesteld, dat het een vroom en noodzak ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
365 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 19

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 19

komsten zouden elk jaar op dezelfde plaats gehouden worden, om de eenheid te bewaren. In dien tusschentijd zouden de Koning van Engeland en de Prinsen van onze Confessie verzoeken, dat de Luthersche vorsten en Kerken enkelen van hun doctoren en predikanten naar de volgende Synode zouden zenden, o ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
362 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 20

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 20

worden, is reeds ter sprake gekomen toen de Generale Staten in 1607 hun voorloopige toestemming tot het houden eener Synode hadden gegeven en een conferentie hadden gehouden met de voornaamste kerkelijke leiders uit Amsterdam, dat als roepende Kerk door de Synode van 's Gravenhage was aange­ weze ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
346 woorden
van 5