Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

45 resultaten
Filteren
van 5
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 7

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 7

kaansche Kerk, de Katholiciteit der Kerk met zooveel kracht heeft gehandhaafd. Nu heeft de oude Christelijke Kerk, toe ze nog één en onge­ deeld was, deze Katholiciteit der Kerk wel het sterkst tot uiting gebracht in haar oecumenische conciliën, die in de vierde en vijfde eeuw na Christus gehoude ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
338 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 22

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 22

in Frankrijk, de Paltsgraaf en Keurvorst van de Palts, de landgraaf van Hessen mitsgaders de Zwitsersche Kerken (Art. 5) waarbij dan nog gevoegd konden worden de naastbij gelegen Gereformeerde Kerken van Oost-Friesland en Bremen (Art. 6 ) . Uit de bij dit concept gevoegde annotaties blijkt echter ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
334 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 8

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 8

van het Evangelie, zou daardoor worden belemmerd. Hij wilde daarom, dat er een Synode zou gehouden worden, waaraan de vroomste en knapste geleerden uit de Evangelische Kerken in Duitschland, Frankrijk en Zwitserland zouden deelnemen, om gezamenlijk één Confessie op te stellen, aan Gods Woord ont­ ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
332 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 31

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 31

over dit plan geschreven; hij noodigde hem uit naar Londen te komen en in eigen persoon met zijn raad hem te dienen. De toon van den brief toont echter, dat Melanchthon hierin weinig zin had en dat zal ook wel de oorzaak geweest zijn, dat Cranmer het plan destijds rusten liet. De brief van Cranme ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
481 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 9

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 9

te beschermen, maar deze sophistische manier van handelen behoort ver van de Kerk te zijn. Indien in Duitschland er een oprechte overeenstemming ware geweest, zouden we niet in zooveel ellende zijn vervallen. Ik vermaan u daarom te meer, dat gij deze zorg op u neemt, opdat het belang der Kerken o ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
360 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 23

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 23

Fransche Kerken, met welke onze Nederlandsche Kerken zich het nauwst verbonden voelden en die op de lijst der uitnoodigingen daarom een eereplaats kregen terstond na den Koning van Engeland, door Koning Lodewijk XIII verhinderd werden naar Dordt te gaan, zelfs met bedreiging van doodstraf, indien ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
330 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 10

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 10

worden." Aan het slot vermaant ja bezweert hij den Aarts-bis­ schop, waar de zwarigheid der zaak door dezen zelf wel gevoeld wordt, toch den moed niet op te geven maar op den ingeslagen weg voort te gaan, totdat hij althans eenig resultaat zou bereikt hebben, ook al zou niet alles hem naar wensch ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
357 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 32

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 32

uitvoerig verhaal daarvan kan men vinden o. a. bij James Goodman in zijn The Origin of the Reformed Church in Germany 1887, p. 333 en v,v. ) Goodman a.w. p. 245 wijst daarop terecht: „Proud queen that she was, she was not accustomed to being condemned. And she seemed that clause as referring espe ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
444 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 11

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 11

kunnen heelen, was gestorven, evenals Calvijn. De simiae Lutheri, de apen van Luther, zooals Calvijn ze noemde, hadden vrij spel gekregen. Met steeds wassend ongenoegen zagen ze, hoe het Calvinisme in Duitschland veld won en de eene land­ streek na de andere veroverde, terwijl zij zelf door onder ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
335 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 24

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 24

Gods souvereine genade met zoo groote eenstemmigheid af te leggen. Een generale Belijdenis, die voortaan voor alle Gereformeerde Kerken gelden zou, heeft echter de Dordtsche Synode, ook al is het voorstel daartoe wel bij haar ingediend en overwogen, niet gegeven en terecht ) . De buitenlandsche t ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
336 woorden
van 5