Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

34 resultaten
Filteren
van 4
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 11

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 11

van de mens op zichzelf. En aan dit „op zichzelf betrokken zijn" worden dan alle „godsdienstige" ervaringen en alle ervaringen over en met de wereld rondom dienstbaar gemaakt. Hier ligt, naar ik meen, de wortel van vele systemen op het hedendaagse psychologisch erf^^). Hier ligt ook een basis voo ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
510 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 12

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 12

telkens weer, dat het niet mogelijk is de psychologie als wetenschap te beoefenen zonder dat men een opvatting heeft omtrent het wezen van de mens. Jung geeft daarvan wel een zeer klaar bewijs in zijn stellig principieel bepaald mensbeeld. "Want niet, zoals men wel eens heeft gemeend, in het naar ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
476 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 13

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 13

is te handhaven in een enigszins aannemelijke vorm moet overigens ook duidelijk zijn. Het zou ons voor hedenmiddag veel te ver voeren, wanneer ik met U besprak de opvatting van S p e a r m a n over het ontstaan van het godsbewustzijn, en de bijval door Mc Kenzie aan deze opvatting verleend. Alles ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
458 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 14

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 14

religieus functioneren, maar dit betekent niet, dat ik langs die weg ook maar iets te weten kan komen over het wezen van de religie zelve of over het religieuse „zijn" van de mens als zodanig. De langzamerhand uit het wetenschappelijk veld verdwijnende ouderwetse godsdienstpsychologie is óók ster ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
499 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 15

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 15

schenversfandnis nicht mehr stiitzt auf Theologie, Kosmologie oder Ethik", maar hij moet aantonen, dat deze bewering juist is. En hij moet dit dan doen met juiste argumenten''3). Daarbij doet zich het van wetenschappelijk standpunt uitermate interessante probleem voor, in hoeverre men met de meth ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
453 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 16

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 16

Het mag evenwel onze aandacht niet ontgaan, dat er bij hen, die deze critiek oefenen, dikwijls toch ook een opvatting is. die, naar v/ij menen, aan het wezen van de mens geen recht doet. Wanneer bijvoorbeeld T o u r n i e r S i ) zegt, dat de ziel rwee beweegkrachten heeft: „het instinct en de He ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
512 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 17

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 17

vinden voor onze psychologie. Het moge schijnen, dat wij, sprekend over deze dingen, ons begeven op een terrein, dat niet meer ligt binnen het gebied der psychologie; meer dan schijn is hier echter niet. Ik zal mij hier niet beroepen op het feit, dat wij in allerlei psychologische publicaties uit ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
497 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 18

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 18

de mens zijn boven-natuur verloren heeft, dan blijft er, volgens de roomskatholieke opvatting, een natuur over, die bij wijze van straf aan haar eigen onvolmaaktheid wordt overgelaten. Er is dus wel verschil tussen natuur-staat en zonde-staat. Maar dit verschil heeft betrekking op het boven-natuu ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
486 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 19

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 19

natuur. Hier is onze visie wezenlijk anders dan de rooms-katholieke. Het is hier natuurlijk niet de plaats om uitvoerig op de rooms-katholieke beschouwing in te gaan. Slechts een enkele opmerking moge volstaan. De mens in puris natui'alibus zonder boven-natuurlijke genade heeft, volgens Rome, sle ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
491 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 20

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 20

weer als donum-superaddi:um in het leven komen kan, kan de boven-natuur herstellen en de mens weer zijn eind-bestemming doen bereiken. De reformatorische en speciaal de gereformeerde opvatting van het beeld Gods, zoals wij die kortelijks omschreven, ziet de mens wel heel anders. Men heeft weliswa ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
500 woorden
van 4