GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw
1947-10-20
De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 1

De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 1

EB1^1DE ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP DER ECONOMIE IN DE 20^ EEUW REDE UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DEN DIES NATALIS DER VRIJE UNIVERSITEIT OP 20 OCTOBER 1947DOORMr P. A. DIEPENHORST1948 N.V. NOORD-HOLLANDSGHE UITGEVERS MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM ...

20 oktober 1947
Rectorale redes
P.A. Diepenhorst
26 woorden
De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 2

De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 2

! ij!; ;, 1 ...

20 oktober 1947
Rectorale redes
P.A. Diepenhorst
2 woorden
De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 3

De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 3

DE ONTWIKKELINGVAN DE WETENSCHAP DER ECONOMIE IN DE 20^ EEUW REDE UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DEN DIES NATALIS DER VRIJE UNIVERSITEIT OP 20 OCTOBER 1947DOORMr P. A. DIEPENHORST1948 N.V. NOORD-HOLLANDSCHE UITGEVERS MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM ...

20 oktober 1947
Rectorale redes
P.A. Diepenhorst
25 woorden
De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 4

De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 4

Technische moeilijkheden vertraagden het drukken mijner rede. Dezelfde moeilijkheden zijn oorzaak dat wordt afgezien van het oorspronkelijk voornemen een breedere uitwerking van de besproken onderwerpen te geven. Zonder toevoeging of wijziging wordt daarom het 20 October 1947 gesprokene gepublice ...

20 oktober 1947
Rectorale redes
P.A. Diepenhorst
36 woorden
De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 5

De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 5

Zeer geachte Toehoorders, Dames en Heeren.XNu de twintigste eeuw haar kringloop 'bijna ten halve heeft volbracht, zal den docent, die gedurende 43 jaren met het onderwijs in de economie aan de Vrije Universiteit belast werd, niet euvel worden geduid het werpen van een terug'blik en ...

20 oktober 1947
Rectorale redes
P.A. Diepenhorst
278 woorden
De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 6

De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 6

4theoretische analyse, die tot een omwerking van onderscheidene leerstukken leidde, is het eerste opvallend kenmerk. Niet weinig in getal zijn de afzonderlijke theorieën, wier gestalte zich in den loop der laatste tientallen jaren mee daardoor radicaal wijzigde. Daar is de ommekeer die zic ...

20 oktober 1947
Rectorale redes
P.A. Diepenhorst
281 woorden
De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 7

De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 7

5 Nog verschillende voorbeelden zouden kunnen worden bijgebracht. De beteekenis en de onderscheiden functies van sparen en investeeren kwamen in nieuw licht te staan. Nooit zou over „full employment", een onderwerp dat thans in de literatuur een vooraanstaande plaats inneemt, zoo verdienstelijke ...

20 oktober 1947
Rectorale redes
P.A. Diepenhorst
314 woorden
De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 8

De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 8

6 ein ibischen Wahnheit.... Na de dagen der klassieke economie — zeg de laatste honderd jaar — ken ik geen enkel vruchtbaar initiatief, dat uit de kringen dezer theoretici is voortgekomen". Billijk is Goudriaans uitval niet. Toch schuilt in de critiek van 'hem en anderen, idie zdch onvoldaan toon ...

20 oktober 1947
Rectorale redes
P.A. Diepenhorst
287 woorden
De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 9

De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 9

7 Inderdaad te hoog is de prijs, indien logische preciseering betaald moet worden met vervreemding van de werkelijkheid. Wie kennis neemt van de zwaarwichtige betoogen in de laatste jaren aan den zoogenaamden „multiplier" gewijd, waarvan Prof. Kreukniet, in de opstellen ter eere van Prof. F. de V ...

20 oktober 1947
Rectorale redes
P.A. Diepenhorst
286 woorden
De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 10

De ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw - pagina 10

8Man fangt nicht Ratten mit Syllogismen Sie springen über die feinsten Sophismen Het tot nu toe behandelde raakte meer de formeele zijde, liet onbesproken inhoud, richting, geest van het wetensohappelijk economisch bedrijf. Die komen aan de orde bij de schets van een tweeden markanten trek ...

20 oktober 1947
Rectorale redes
P.A. Diepenhorst
282 woorden
van 3