Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

40 resultaten
Filteren
van 4
De werking van artikel 23 - pagina 11

De werking van artikel 23 - pagina 11

,,DE WERKING VAN ARTIKELzijnroofde;en dat diezelfde partijwonderen uitslag van den ding7naar landverraad zweemde, zelfs den soldaat kwartieren betrok, én moed én strijdlustdrift diedie23.vergat,,na S ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
245 woorden
De werking van artikel 23 - pagina 12

De werking van artikel 23 - pagina 12

DE WERKING VAN ARTIKEL8delpunt uit naarvan den omtrekstippenalle23.,endood eenvoudig een kwestie van tijd is het maar, op wier gunstigen uitslag men zeker kan gaan dat van uit de kerkeraden de classes, van uit de classes de provincial ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
238 woorden
De werking van artikel 23 - pagina 13

De werking van artikel 23 - pagina 13

DE WERKING VAN AETIKEL 23.minden staat, het onbeperkte stemrecht der En geldt het reeds op elk anderinals9massa's houdbaar.dat het gezag ophoudt gezag te zijn en dus werking vernietigd wordt zoo het zich schikken moet naar den wil van hen wien het ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
274 woorden
De werking van artikel 23 - pagina 14

De werking van artikel 23 - pagina 14

DB WERKING VAN ARTIKEL 23.10delijk gezag de souvereiniteit van den Christus wordt dus door art. 23 wel degelijk tegen de souvereiniteit ,van het onheilige menschelijk leven uitgeruild.Hethoogere leven, dat de kerk wekken en van GTodswege der menschheid brengen r ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
261 woorden
De werking van artikel 23 - pagina 15

De werking van artikel 23 - pagina 15

,11DE WERKING VAN ARTIKEL 23. voordeelen stelselging,zijnmochten,ons beloofde, in inmijner heiligste overtui-naam der diepgaande kloveboorte van ontwikkeling de kerktijdlang zulk eeneendienaam ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
217 woorden
De werking van artikel 23 - pagina 16

De werking van artikel 23 - pagina 16

,DB WERKING VAN ARTIKEL 23.12schijnbestuur, toch geen andere weg tot vestiging van een wettig kerkbestuur zou hebben opengestaan. Men had de keus tusschen de vestiging van zulk een kerkbestuur door directe verkie-zonderni e t of geweldigen schok zulk een dilemna ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
214 woorden
De werking van artikel 23 - pagina 17

De werking van artikel 23 - pagina 17

,13DE WKKKING VAN ARTIKEL 23.danraadpleginghetontredderdietsterugistegemeente zelvederwasgezag,in wier schootteruggevallennemen van wat;en zonderstrak ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
217 woorden
De werking van artikel 23 - pagina 18

De werking van artikel 23 - pagina 18

DE WERKING VAN ARTIKEL1423.Bovendien heeft het openlijk proclameeren der knak, een zeer gevoeligen stoot aan het zedelijk karakter van ons streven toegebracht. En wat erger nog is. Men heeft daardoor ter wille van die voordeelen den onhoudbaren toestand aanvaard, dat nu reeds ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
235 woorden
De werking van artikel 23 - pagina 19

De werking van artikel 23 - pagina 19

,,DE WERKING VAN AKTIKEL 23.volksstemmingeenterwijlzalbeslissen15welkebij,dier beide reeksen elke gemeente moet geteld worden. En die beide reeksen die des geloofs en des ongeloofs ,algemeen stemrecht een onheilig ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
238 woorden
De werking van artikel 23 - pagina 20

De werking van artikel 23 - pagina 20

DE WERKING VAN ARTIKEL 23.16derhalve zulk een gemeente ook in haar gezamenlijke leden genomen, in haar belijdenis een objectieve een heid bezat, die verre deeen objectief gezag,mees ten,dat allenSch rif ten in debeheerschte, kon aan ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
264 woorden
van 4