Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

28 resultaten
Filteren
van 3
De wortel in de dorre aarde - pagina 11

De wortel in de dorre aarde - pagina 11

verdorren, en eeniglijk in den Wortel, die onder deze dorre aarde tieren blijft, d. i. in Christus, schuilt dan de hope der weeropleving. De korte terugblik op het verleden dien ik u gaf, toonde het zoo overduidelijk. Van de dagen der Patriarchen af was en bleef het een rusteloos op en neder dein ...

1 januari 1916
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
347 woorden
De wortel in de dorre aarde - pagina 12

De wortel in de dorre aarde - pagina 12

10spoedig te zijn, dat de rijkste kapitalen juist bij deze overgeestelijke broederen hun verkapte schuilplaats hadden gevonden. Juist daartegen waren onze Calvinisten toen ingegaan. Zijkomstalwaren het, die het geestelijke steeds voorop stelden, maar ze weigerden desni ...

1 januari 1916
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
359 woorden
De wortel in de dorre aarde - pagina 13

De wortel in de dorre aarde - pagina 13

11op even eenzijdige paden. Het duurde niet of ze bekreunden zich om wat Land en Volk wedervoer, ganschelijk niet meer. Maatschappelijk kozen ze elk hun eigen beroep, èn verzuimden allerminst zich hierop met volle borst en krachtsinspanning toeteleggen. Maar de eigenlijk magnetische kracht ...

1 januari 1916
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
352 woorden
De wortel in de dorre aarde - pagina 14

De wortel in de dorre aarde - pagina 14

12In Frankrijk bleek bij de September-moorden, wat tal van mannen en vrouwen nog, in weerwil van de doodsbedreiging, tegen het ni Dieu ni maïtre, ,,geen God en geen koning meer!" al was het ten koste van hun leven, 't verzet aanIn Amerika lieten de Republikeinen onder Hamilton dorsten. ...

1 januari 1916
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
335 woorden
De wortel in de dorre aarde - pagina 15

De wortel in de dorre aarde - pagina 15

13onsneer deed strijken, enons,wat nog opgespaardzijnlag,wolven op ons afzond,teomontrooven, trad tegelijk met1813 een keer in, die ons 't hart weer in hoog verblijden deed opengaan. Maar met dit alles kon in 1790 niet g ...

1 januari 1916
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
359 woorden
De wortel in de dorre aarde - pagina 16

De wortel in de dorre aarde - pagina 16

14 er ooit afgaan, maar ook niet één komt er ooit bij. Denkt ge nu niet verder door, en slaat ge de bladzijde uit het orakel Gods, die van de Verkiezing handelt, na ze u zaleven in de ziel geprent te hebben, aanstonds dicht, zoodat ge niet te hoor en komt, hoe geen Verkiezing ooit anders d ...

1 januari 1916
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
376 woorden
De wortel in de dorre aarde - pagina 17

De wortel in de dorre aarde - pagina 17

15hun predikten, oversloegen, in onze Zeven Provinciën ging dit nog te gereeder toe. Bij ons toch had van meetaf de splitsing van onze erve in op zich-zelf liggende en scherp ingedijkte polders, schier alle eenheidsbesef doen te loor gaan. Het kreeg er hier almeer van, alsof een ieder pers ...

1 januari 1916
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
393 woorden
De wortel in de dorre aarde - pagina 18

De wortel in de dorre aarde - pagina 18

16maals 't pleit voor het Calvinistische Staatsrecht op te nemen. In de hooge colleges van Staat werd reeds na 1 750 van geen eigen staatkundig beginsel, dat straks tegen het beginsel der Fransche Revolutie zou opwegen, ook maar gerept. Schier peuterig was Regent na Regent er slechts op be ...

1 januari 1916
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
375 woorden
De wortel in de dorre aarde - pagina 19

De wortel in de dorre aarde - pagina 19

17nu door den adel der wetenschap worden gesierd, zoo ge hun kleine groep met de zoo breede schare der „kleyne luyden" vergelijkt, maar naast het cijfer van 1816 gelegd, is hun getal dan toch meer dan vertienvoudigd. Dank zij dezen vooruitgang won en wast onze invloed. Niet alleen in de Tw ...

1 januari 1916
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
363 woorden
De wortel in de dorre aarde - pagina 20

De wortel in de dorre aarde - pagina 20

18nog beleefd had, toch kon ook de hieruit geboren toestand in geen geval duurzaam in zijn eerste, in zijnGroen'tzelfoorspronkelijke gestalte volharden. 'tVoor eenheid zag men welhaast veelheid van meening aan woord komen. Waar eerst kruk na kruk was aang ...

1 januari 1916
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
347 woorden
van 3