GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

218 resultaten
Filteren
van 22
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit
1980-01-01
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 1

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 1

GEGEVENS BETREFFENDE DE VRIJE UNIVERSITEIT Verzameld ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan op 20 oktober 1980 in opdracht van het College van Dekanen glMS sl/ÖS ...

1 januari 1980
Gegevensboeken
14 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 2

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 2

...

1 januari 1980
Gegevensboeken
1 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 3

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 3

GEGEVENS BETREFFENDED E VRIJEUNIVERSITEIT ...

1 januari 1980
Gegevensboeken
4 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 4

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 4

...

1 januari 1980
Gegevensboeken
1 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 5

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 5

GEGEVENS BETREFFENDED E VRIJEUNIVERSITEITIN D E P E R I O D E 1955 -1980V E R Z A M E L D TER G E L E G E N H E I D VAN HAAR H O N D E R D J A R I G B E S T A A N OP 20 O K T O B E R1980IN O P D R A C H T V A N H E T C O L L E G E V A N D E K A N E ...

1 januari 1980
Gegevensboeken
168 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 6

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 6

Uitgeversmaatschappij J. H . Kok - Kampen 1980 Omslagontwerp Nelly Witte-Brooymans ISBN 90 242 0318 x ...

1 januari 1980
Gegevensboeken
14 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 7

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 7

INHOUDWoord vooraf7Ter inleiding8Kroniekmatig overzicht september 1955 - juni 19809Directeuren 1955-1972 Bestuur der Vereniging 1972-198050Curatoren 1955-197251Voorzitters en secretarissen van de Universiteitsraad 1972-1 ...

1 januari 1980
Gegevensboeken
87 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 8

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 8

...

1 januari 1980
Gegevensboeken
1 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 9

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 9

WOORD VOORAFEvenals bij het 50- en 75-jarig bestaan zijn ook ter gelegenheid van het eeuwfeest gegevens over de Vrije Universiteit verzameld. Het boek dat thans verschijnt wijkt op verschillende punten af van de uitgaven uit 1930 en 1955. Bij het samenstellen van het kroniekmatig overzicht ...

1 januari 1980
Gegevensboeken
346 woorden
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 10

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 10

TER INLEIDINGDeze uitgave is tot stand gekomen onder auspiciën van de Commissie die ook het Wetenschappelijk Gedenkboek der Vrije Universiteit heeft verzorgd. Zij kon zich voor de opzet en inhoud ervan oriënteren aan de overeenkomstige uitgave, die ter gelegenheid van het 50- en het 75-jar ...

1 januari 1980
Gegevensboeken
105 woorden
van 22