Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

35 resultaten
Filteren
van 4
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering
1940-02-09
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 11

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 11

9is, dus vóórdat de premie betaald is, ja, zelfs vóórdat de polis is onderteekend. Artikel 257 zegt dus niets over de vraag, of het contract, dat ontstaat, een eenzijdig dan wel een tweezijdig contract is, m.a.w. of de premie opvorderbaar is 1). Met een laatste sprankje hoop kan men zich w ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
274 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 12

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 12

10 veelal wordt aangenomen. de bepalingen van de artikelen 302 -308 K. slechts van toepassing zijn op de levensverzeke~ ringen. gesloten op het leven van een derde 1). Men kan een levensverzekering sluiten op eigen leven of op dat van een ander. Verreweg het grootste aantal levens~ verzekeringen ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
286 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 13

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 13

11nog f 6500.- door de bank moest worden betaald. Ondanks het feit. dat Mevr. F . als begunstigde was aangewezen. vroegen curatoren zich af. of zij die f 6500.- niet voor de crediteuren konden veroveren . Zij vroegen de polis op en vonden daarin de bepaling. dat de eigenaar. dus de heer F ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
312 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 14

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 14

12 De Raadslieden van de weduwe F . beweerden, dat de heer F . wel was verbonden tegenov'e r de bank, om de ver~ schuldig de premiën te betalen, maar omgekeerd was de bank in geen enkel opzicht tegenover F . gebonden. F . had immers geen enkel recht tegen de bank en dus had de bank geen enkele ve ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
310 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 15

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 15

13 ting tot betaling van premlen en aan de andere zijde staat de verplichting van de bank om een bepaalde som uit te betalen . Wanneer en aan wien die som moet worden uitbe~ taald staat wel van tevoren niet vast, maar, mits de premiën maar waren betaald, bestond toch een verplichting. De advocaat ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
284 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 16

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 16

14ring een tweezijdige overeenkomst is en dat de premie opvorderbaar is, hoewel dit niet met zooveel woorden in de wet staat 1) . Al is met dit arrest de zaak formeel opgelost, uit de argumentatie blijkt toch wel. dat een klare wetsbepaling niet bepaald een overdaad zou zijn. De vraag dien ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
246 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 17

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 17

15 regelen genomen om hieraan een einde te maken; echter werd het kind met het badwater weggegooid en werden eenvoudig alle levensverzekeringen verboden. Vanz~lfsprekend was het instituut der levensverzekering in zijn zuiveren vorm op den duur niet te onderdrukken, en zoo ziet men in de verschill ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
285 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 18

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 18

16 Aan het feit. dat de overeenkomsten van verzekering kans~ overeenkomsten zijn. mag men geen juridische consequenties verbinden. Met name is uit dit feit niets af te leiden over de vraag of de overeenkomsten van verzekering van één~ of tweezijdigen aard zijn 1). In Frankrijk bleef langen tijd d ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
262 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 19

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 19

17positie van de overeenkomst van levensverzekering werd in 1838, toen het Wetboek van Koophandel ingevoerd werd. Het is ook al geen vroolijk beeld, dat hiervan kan wOl"den geschilderd. Ook in Nederland is de levensverzekering langen tijd ver~ boden geweest. Uit het feit, dat eerst door de ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
260 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 20

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 20

18 heeft, zullen wij ons des te meer hebben te oriënteeren naar den feitelijken toestand. Eerst dient de Calvinistische jurist zich af te vragen, wat de Gereformeerde levensbeschouwing ten aanzien van de levensverzekering te zeggen heeft. De Gereformeerde levensbeschouwing en de levensverze~ keri ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
276 woorden
van 4