Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

187 resultaten
Filteren
van 19
Jaarboek 1929 - pagina 1

Jaarboek 1929 - pagina 1

\).a ^'eu/Si^^ 01rJE UNIVERSITEITVEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG-JAARBOEK 1929 49^ JAARVERSLAG ...

1 januari 1929
Jaarboeken
9 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 2

Jaarboek 1929 - pagina 2

...

1 januari 1929
Jaarboeken
1 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 3

Jaarboek 1929 - pagina 3

...

1 januari 1929
Jaarboeken
1 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 4

Jaarboek 1929 - pagina 4

...

1 januari 1929
Jaarboeken
1 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 5

Jaarboek 1929 - pagina 5

VRIJE UNIVERSITEIT VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAGGeen duimbreed van onsmenschelijkis er op Ineel 't erf leven, waarvandeChristus, die aller Souverein is, niet r o e p t : „Mijn!" Dr. A .KUYPER.(Souvereiniteit in eigen ...

1 januari 1929
Jaarboeken
33 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 6

Jaarboek 1929 - pagina 6

...

1 januari 1929
Jaarboeken
1 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 7

Jaarboek 1929 - pagina 7

PROGRAM VOORDENegen-en-veertigste Jaarlijksche Samenkomst te h o u d e n te Utrecht, 4 en 5 Juli 1929.I. O p Donderdag 4 Juli, des avonds TVs—8V2 uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in de Zuiderkerk, Kromme Rijn, waarin als voorganger zal optreden Dr. H. KAAJAN, predi ...

1 januari 1929
Jaarboeken
141 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 8

Jaarboek 1929 - pagina 8

6 Ook zal de Regelingscommissie zorg dragen, dat na den bidstond leden en begunstigers elkander kunnen ontmoeten en gezellig samenzijn in een der zalen van'het Jaarbeursgebouw. Tot deze samenkomst worden alle leden en begunstigers vriendelijk uitgenoodigd. De Regelingscommissie : Provinciaal ...

1 januari 1929
Jaarboeken
116 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 9

Jaarboek 1929 - pagina 9

AGENDUM voor de Algemeene Vergadering.1.Opening der vergadering door Prof. Dr. A. A. VAN SCHELVEN.2.Voorlezing der presentielijst en onderzoek der geloofsbrieven van de afgevaardigden van corporatiën.3.Vaststelling van de notulen der vorige vergadering. ...

1 januari 1929
Jaarboeken
166 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 10

Jaarboek 1929 - pagina 10

8 Hierbij zij herinnerd aan deze beide bepalingen: 1°. Kerkeraden, voogdijen en andere vereenigingen, die het recht hebben iemand aan te wijzen, om als stemhebbend lid de vergaderingen der Vereeniging bij te wonen, wordt verzocht, een door hun voorzitter geteekenden geloofsbrief aan hunnen gemach ...

1 januari 1929
Jaarboeken
201 woorden
van 19