Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

160 resultaten
Filteren
van 16
Jaarboek 1957-1958 - pagina 1

Jaarboek 1957-1958 - pagina 1

uu SPo VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM•-•H:iSiiiii^Hiül; ~mmiiiüiJaarboek^tti1957-1958 ...

1 januari 1957
Jaarboeken
3 woorden
Jaarboek 1957-1958 - pagina 2

Jaarboek 1957-1958 - pagina 2

!i!:tt ;iHn:m:'Lyit[f^:i^Hïii:HHaii ^INTERFACULTAIRECOLLEGESWETENSCHAP EN KUNST Voordrachten in 1952 gehouden aan de Vrije Universiteit Formaat 14 x 22 cm. — 85 bladzijden — Prijs ƒ 2.95 Inhoud: Prof. Dr. F. W. Grosheide: Theologie en kunst Prof. Mr. H. J. Hellema: Recht en k ...

1 januari 1957
Jaarboeken
328 woorden
Jaarboek 1957-1958 - pagina 3

Jaarboek 1957-1958 - pagina 3

VRIJEUNIVERSITEITAMSTERDAMJaarboek 1957-1958 ...

1 januari 1957
Jaarboeken
1 woorden
Jaarboek 1957-1958 - pagina 4

Jaarboek 1957-1958 - pagina 4

INHOUD Biz. Eredoctoraten Uit statuten en reglement Colleges van bestuur, toezicht en contact Bureau van de Administrateur Senaat Commissies van de Senaat Bureaus Faculteiten, hoogleraren, lectoren en andere docenten Laboratoria, instituten en ziekeninrichtingen Bibliotheek Periodieken Commissie ...

1 januari 1957
Jaarboeken
91 woorden
Jaarboek 1957-1958 - pagina 5

Jaarboek 1957-1958 - pagina 5

ERE-DOCTORATEN verleend door de Senaat der Vrije UniversiteitDr. H. Colijn,20- 10-1930, rechtsgeleerdheid, overleden.Dr. J. Sebestyén,20- 10-1930, godgeleerdheid, overleden.Dr. D . Bakker,20- 10-1930, godgeleerdheid, overleden.Dr. J. C. Rullmann, ...

1 januari 1957
Jaarboeken
72 woorden
Jaarboek 1957-1958 - pagina 6

Jaarboek 1957-1958 - pagina 6

UIT S T A T U T E N E NREGLEMENTDe Vrije Universiteit gaat uit van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerden grondslag te Amsterdam. De Bestuurshoogheid berust bij het College van Directeuren. Vereniging en Universiteit zijn gevestigd: te Amsterdam, Keizersgracht 160-166, ...

1 januari 1957
Jaarboeken
185 woorden
Jaarboek 1957-1958 - pagina 7

Jaarboek 1957-1958 - pagina 7

UIT H E T R E G L E M E N T VOOR D E VRIJE UNIVERSITEIT Artikel 1 Te Amsterdam is gevestigd een universiteit onder den naam van Vrije Universiteit, die uitgaat van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, hierna aan te duiden als de Vereniging. Artikel 2 In diepe afhankelij ...

1 januari 1957
Jaarboeken
229 woorden
Jaarboek 1957-1958 - pagina 8

Jaarboek 1957-1958 - pagina 8

COLLEGES V A N B E S T U U R , T O E Z I C H T E N CONTACT College van Directeuren Mr. G. H. A. Grosheide, erelid van het college, Amsteldijk 84, T. 727315. Dr. J. Schouten, voorzitter, Henegouwerlaan 55b, Rotterdam, T. 01800—38002. J. Wilschut, vice-voorzitter, Heemraadsingel 193, Rotterdam, T. ...

1 januari 1957
Jaarboeken
186 woorden
Jaarboek 1957-1958 - pagina 9

Jaarboek 1957-1958 - pagina 9

Commissie van Toezicht, bedoeld in art. 201 der H . O. W. Jhr. Mr. C. J. A. de Ranitz, voorzitter, Maliesingel 18, Utrecht, T. 030—23456. Mr. A. L. des Tombe, secretaris, Bosweg 127, Apeldoorn, T. 06760—2340. Dr. Ir. J. M. Deenen, St Janstraat 6, Eijgelshoven (Limb.), T. 04444—397. Mr. Dr. R. M. ...

1 januari 1957
Jaarboeken
190 woorden
Jaarboek 1957-1958 - pagina 10

Jaarboek 1957-1958 - pagina 10

BUREAU VAN D E ADMINISTRATEUR Keizersgracht 166, T. 42233, 44052 en 45647. (Postadres: Keizersgracht 164) Administrateur: B. Faber. (Privé T. 797430). Het bureau van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerden grondslag en dat van de centrale administratie van de Vrije Universiteit is ge ...

1 januari 1957
Jaarboeken
182 woorden
van 16